Geologija krasa 2

Predavanja:

  • Struktura kraških kamnin. Litološke, geokemične, hidrogeološke in sedimentološke lastnosti, pomembne za zakrasevanje in nastanek kraških pojavov. Lezike, prelomi, razpoke v kamninah, detekcije teh elementov.
  • Geokemični procesi. Raztapljanje kamnin, kinetika, ravnotežni in neravnotežni kemični procesi.
  • Speleogeneza, zakrasevanje, hitrost zakrasevanja (kinetika), začetni procesi zakrasevanja (začetje oz. speleoinception). Modeliranje kraških in geokemičnih procesov, ranljivost voda v kraških in razpoklinskih kamninah.
  • Hidrogeologija krasa. Temeljne razlike med kamninami z medzrnsko, razpoklinsko in kraško poroznostjo. Koncept dvojne in trojne poroznosti. Poroznost v karbonatih. Dinamika podzemne vode v kraških in razpoklinskih kamninah. Tok skozi eno razpoko in skozi sistem razpok. Epikras. Tok in prenos snovi v kraških kamninah. Konceptualni in računalniški modeli. Črpalni in sledilni poizkusi v kraških in razpoklinskih kamninah, računalniški programi za obdelavo poizkusov. Onesnaženja v kraških in razpoklinskih vodonosnikih.
  • Speleološke značilnosti. Nastanek in razvoj jamskih kanalov, jamske oblike, sedimenti v jamah, oblike jam. Določanje hitrosti podzemnega toka. Datiranje jamskih sedimentov.
  • Procesna geomorfologija krasa. Vplivi in procesi na oblikovanje kraškega površja. Kemično in mehansko preperevanje. Površinsko raztapljanje površja (denudacija). Jamske oblike v humidni, aridni ter ostalih klimah. Mikrooblike in makrooblike, ostale oblike in pojavi.

Vaje:

  • Računalniške in računske laboratorijske vaje.
  • Terenske vaje. Strukturno kartiranje, kraške oblike in jame na izbrani lokaciji.
  • Seminarska naloga.

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
300301575

Izvajalci

UčiteljTimotej Verbovšek
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
4. 6. 2021 04/06/2021 09:0004/06/2021 10:00Europe/LjubljanaGeologija krasa 2 (APLIKAT.GEO - 2. st.)Študij: podiplomski, Opomba: /P5 - Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.