Geologija krasa 2

array(0) { } array(0) { }

Predavanja:

  • Struktura kraških kamnin. Litološke, geokemične, hidrogeološke in sedimentološke lastnosti, pomembne za zakrasevanje in nastanek kraških pojavov. Lezike, prelomi, razpoke v kamninah, metode detekcije razpok. Distribucija, geometrija, tok in prenos snovi v razpokah. Kanalski efekti.
  • Geokemični procesi. Raztapljanje kamnin, kinetika, ravnotežni in neravnotežni kemični procesi. Speleogeneza, zakrasevanje, hitrost zakrasevanja (kinetika), začetni procesi zakrasevanja (začetje oz. speleoinception). Vplivi na zaviranje in pospeševanje zakrasevanja (tlak, temperatura, vsebnost plinov in kemična sestava vode ter kamnin, mešanje vode, organske spojine). Modeliranje kraških in geokemičnih procesov, ranljivost in onesnaženje vode v kraških in razpoklinskih kamninah.
  • Hidrogeologija krasa. Temeljne razlike med kamninami z medzrnsko, razpoklinsko in kraško poroznostjo. Koncept dvojne in trojne poroznosti. Poroznost v karbonatih. Dinamika podzemne vode v kraških in razpoklinskih kamninah. Tok skozi eno razpoko in skozi sistem razpok. Veljavnost Darcyjevega zakona, napajanje. Epikras. Tok in prenos snovi v kraških kamninah. Modeli (diskretni, kontinuum), konceptualni in računalniški modeli. Črpalni in sledilni poizkusi v kraških in razpoklinskih kamninah, računalniški programi za obdelavo poizkusov, modeliranje toka, prenosa snovi in toplote. Statistične hidrološke metode na krasu. Onesnaženje v kraških in razpoklinskih vodonosnikih.
  • Speleološke značilnosti. Nastanek in razvoj jamskih kanalov, jamske oblike, sedimenti v jamah, oblike jam in povezava s strukturo. Določanje hitrosti podzemnega toka. Datiranje jamskih sedimentov.
  • Procesna geomorfologija krasa. Procesi in vplivi na oblikovanje kraškega površja. Kemično in mehansko preperevanje. Površinsko raztapljanje površja (denudacija). Jamske oblike v humidni, aridni ter drugih klimah. Mikrooblike, kontaktni kras, fluviokras, stolpičasti kras, polja, brezstrope jame, druge oblike in pojavi.

Vaje:

  • Računalniške in računske laboratorijske vaje.
  • Terenske vaje. Strukturno kartiranje, povezava med tektonskimi elementi in pojavljanjem kraških oblik. Kraške oblike na izbrani lokaciji.
  • Seminarska naloga.

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
300301575

Izvajalci

UčiteljTimotej Verbovšek
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.