Geologija kvartarja

Definicija kvartarja.
Klimatske spremembe v kvartarju: vzroki, pokazatelji, vplivi klimatskih sprememb na razvoj živalstva in rastlinstva.
Stratigrafija kvartarja (»alpska« stratigrafija; izotopska stratigrafija; klimatokronologija, korelacija med morsko in terestrično stratigrafijo; orodja in metode: relativne metode (stratigrafske, paleontološke, geomorfološke, pedološke, petrografske, sedimentološke); absolutne metode v kvartarnih študijah (osnovni principi, možnosti uporabe, materiali)).
Glavna sedimentacijska okolja v kvartarju: vrste sedimentnih okolij, značilne kamnine in faciesi, geomorfološke značilnosti; glacialna okolja: ledeniki (obseg, dinamika …); glaciofluvialni zasipi; periglacialna okolja; jamska okolja; kvartarna okolja v Sloveniji.
Razvoj človeka in pleistocenska arheologija, korelacija med geološko in arheološko stratigrafijo.
Antropogeni vpliv na okolje in klimatske spremembe.
Uporaba kvartarnih študij.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30001545

Izvajalci

UčiteljTomislav Popit
Andrej Šmuc
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
5. 6. 2019 05/06/2019 09:0005/06/2019 10:00Europe/LjubljanaGeologija kvartarja (UNI-GEO-BO)Študij: redni, Opomba: /P-210 - Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
9.00
P-210 - Aškerčeva 12
redni
/
9.00
P-210 - Aškerčeva 12
redni
/

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.