Geologija kvartarja

Definicija kvartarja
Klimatske spremembe v kvartarju: vzroki, pokazatelji, vplivi klimatskih sprememb na razvoj živalstva in rastlinstva
Stratigrafija kvartarja: »alpska« stratigrafija; izotopska stratigrafija; klimatokronologija, korelacija morske in terestrične stratigrafije; orodja in metode:
relativne metode (stratigrafske, paleontološke, geomorfološke, pedološke, petrografske, sedimentološke)
absolutne metode v kvartarnih študijah: osnovni principi, možnosti uporabe, materiali
Glavna sedimentacijska okolja v kvartarju: vrste sedim. okolij, značilne kamnine in faciesi, geomorfološke značilnosti; glacilana okolja: ledeniki (obseg, dinamika, …); glaciofluvialni zasipi; periglacialna okolja; jamska okolja; kvartarna okolja v Sloveniji
Razvoj človeka in pleistocenska arheologija, korelacija geološke in arheološke stratigrafije
Antropogeni vpliv na okolje in klimatske spremembe
Aplikacije kvartarnih študij

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30001545

Izvajalci

UčiteljTomislav Popit
Andrej Šmuc
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.