Geologija Slovenije

Slovenija kot del alpskega prostora.
Tetidin riftogenetski cikel (Meliata, Vardar, Alpska Tetida, Valais ter Evropska, Afriška in Jadransko-Apulijska mikroplošča).
Geotektonska rajonizacija Slovenije.
Splošen paleogeografski razvoj območja Slovenije (Slovenska, Julijska, Dinarska karbonatna platforma, Julijski prag).
Periadriatska tektonska cona.
Južne Alpe.
Geografsko razprostiranje in meje.
Tektonska zgradba (Južnokaravanški, Košutin, Julijski in Tolminski pokrov).
Stratigrafija in paleogeografska pripadnost.
Zunanji Dinaridi in prehodna cona med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi.
Geografsko razprostiranje in meje.
Tektonska zgradba (Kraški naluskan rob, Komenska narivna gruda, Snežniški, Hrušiški, Trnovski pokrov, nerazčlenjena zgradba JV Slovenije, Posavske gube).
Stratigrafija in paleogeografska pripadnost.
Jadransko-Apulijsko predgorje.
Geografsko razprostiranje in meje.
Tektonske posebnosti predgorja.
Stratigrafija in paleogeografska pripadnost.
Vzhodne Alpe
Geografska razprostranjenost in meje.
Stratigrafski razvoji in tektonska evolucija.
Panonski bazen.
Geografska razprostranjenost in meje.
Stratigrafski razvoji in tektonska evolucija.
Nastanek kvartarnih bazenov (Gorenjski bazen, Ljubljansko barje).

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1355

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30004575

Izvajalci

UčiteljAndrej Šmuc
AsistentTomislav Popit
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.