Uvod v geološko kartiranje

Zgodovina geološkega kartiranja.
Vrste geoloških kart.
Osnove geodezije in kartografije.
Državna kartografija Republike Slovenije: vrste razpoložljivih prostorskih podatkov.
Osnove tehnologije GNSS in njena uporaba pri geološkem terenskem delu.
Metode geološkega kartiranja.
Dopolnilne metode in tehnološki pripomočki: vrtanje, geofizikalne raziskave, geodetska izmera, fotogrametrija, LIDAR, fotogeologija in daljinsko zaznavanje, digitalno geološko kartiranje.
Gibanje na terenu.
Varnostna pravila za terensko delo.
Etika geološkega terenskega dela.
Terenska dokumentacija (terenska karta, terenski dnevnik, fotografije, vzorci).
Definiranje in ločevanje litoloških in litostratigrafskih enot na terenu, izris mej med litostratigrafskimi enotami ter strukturnih elementov na topografsko karto.
Uporaba standardov, simbolov.
Interpretacija in geološka karta, izdelava geoloških profilov.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1363

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30015045

Izvajalci

UčiteljMarko Vrabec
AsistentTomislav Popit
Petra Žvab Rožič
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.