Geomorfologija

Uvod: ravnovesja in pragovi v geomorfologiji; osnovni principi, hitrost procesov, kaj poganja geomorfno procese, klima
Geomorfologija velikih meril: oblika planeta, tektonika plošč, oceani, orogeni, vpliv plašča na topografijo
Preperevanje (‘in situ’ dekompozicija in ustrezne oblike)
Procesi in oblike na pobočjih, erozijske in akumulacijske – primarne spremenljivke: klima, material, seizmotektonsko okolje
Fluvialni procesi v geomorfologiji: drenažni bazeni, voda in sediment v koritih, nastanek in oblike korit, poplavne ravnice , terase
Eolske oblike in sedimenti: nastanek in tipi puščav, sipine, puhlice
Glacialni in periglacialni procesi in oblike: glaciologija, tipi ledenikov ter glacialna in periglacialna geologija: erozijski procesi in oblike, depozicijske oblike
Tektonska geomorfologija: topografija povezana z deformacijami, ki so posledica različnih tektonskih premikov
Antropogena geomorfologija: Antropogene topografske oblike ter človeški posegi v prostor in njihov vpliv na intenzivnost geomorfnih procesov
Metode datiranja in določanje starosti površja

Kabinetne vaje:
Uvod v uporabno geomorfološko kartiranje
Tehnike geomorfološkega kartiranja na terenu
Digitalno kartiranje: vizualizacija, interpretacija in kvantifikacija Zemljinega površja
Kartografija: oblikovanje, simbolizacija in vizualizacija geomorfoloških kart
Primer kartiranja kvartalnih pobočnih sedimentov na konkretnem primeru

Terensko delo:
Terenska merjenja v geomorfologiji
Prepoznavanje in kartiranje geomorfnih oblik

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
150151545

Izvajalci

UčiteljTomislav Popit
Andrej Šmuc
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.