Geomorfologija

array(0) { } array(0) { }

Uvod: ravnovesja in pragovi v geomorfologiji; osnovni principi, hitrost procesov, kaj poganja geomorfne procese, klima.
Geomorfologija velikih meril: oblika planeta, tektonika plošč, oceani, orogeni, vpliv plašča na topografijo.
Preperevanje (dekompozicija in situ in ustrezne oblike).
Procesi in oblike na pobočjih, erozijske in akumulacijske – primarne spremenljivke: klima, material, seizmotektonsko okolje.
Fluvialni procesi v geomorfologiji: drenažni bazeni, voda in sediment v koritih, nastanek in oblike korit, poplavne ravnice, terase.
Eolske oblike in sedimenti: nastanek in tipi puščav, sipine, puhlice.
Glacialni in periglacialni procesi in oblike: glaciologija, tipi ledenikov ter glacialna in periglacialna geologija: erozijski procesi in oblike, depozicijske oblike.
Tektonska geomorfologija: topografija, povezana z deformacijami, ki so posledica različnih tektonskih premikov.
Antropogena geomorfologija: antropogene topografske oblike ter človeški posegi v prostor in njihov vpliv na intenzivnost geomorfnih procesov.
Metode datiranja in določanje starosti površja.
Terensko delo: kvantitativna geomorfologija, terenska merjenja v geomorfologiji, kartiranje geomorfnih oblik.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
150151545

Izvajalci

UčiteljTomislav Popit
Andrej Šmuc
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.