Mikropaleontologija

Študentje se seznanijo z naslednjimi vsebinami:

  • kaj je mikropaleontologija, s čim se ukvarja in kakšne so njene metode proučevanja,
  • vzorčenje: količina vzorca, načini preparacije (litificirana kamnina in nevezan sediment, izdelava zbruska, razpuščanje in topljenje kamnine),
  • ponovitev lastnosti posameznih fosilnih skupin: foraminifere, radiolariji, konodonti, diatomeje, silikoflagelati, palinomorfi, kalpionele, dazikladaceje, koralinaceje, ostrakodi, kokolitofore,
  • mikrofosili kot pokazatelji paleookolja (praktično delo s foraminiferami),
  • foraminiferni morfotipi,
  • uporaba mikrofosilov v biostratigrafiji.

Geologija (MAG) - Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
300301575

Izvajalci

UčiteljLuka Gale
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.