Mineralne surovine

Vsebina predmeta zajema geološke osnove nastanka nahajališč različnih kovinskih mineralnih surovin. Poudarek je na prepoznavanju procesov nastanka magmatskih, pegmatitskih, pnevmatolitskih in hidrotermalnih ter kontaktnometamorfnih rudišč.
Pri vajah se študenti seznanijo z makroskopskim prepoznavanjem rude in različnih tipov rudišč ter njenimi teksturnimi in strukturnimi značilnostmi, ki predstavljajo osnovno informacijo za začetek vrednotenja ekonomičnosti nahajališča.
Okolje in pogoji za nastanek nahajališč ogljikovodikov. Izvor in nastanek kerogenov, njihova identifikacija in sistematika. Migracija nafte in plinov – izvorne in zbiralne plasti sedimentov. Tipi pasti ogljikovodikov. Kemična in izotopska sestava ter klasifikacija nafte. Kemična sestava in klasifikacija zemeljskega plina. Značilna nahajališča nafte in zemeljskega plina (svetovna, slovenska in druga v bližini).
Nastanek premoga, njegova delitev, kemična in izotopska sestava. Nahajališča premoga (svetovna, slovenska in druga v bližini).
Nekovinske mineralne surovine – delitev.
Minerali: grafit, soli, fluorit, barit, magnezit, kreda, sadra, apatit, lojevec, glinenci.
Kamnine: kremenove surovine, apnenec, dolomit, laporovec, glinavci in skrilavci, gline, naravni kamen.
Kakovost surovine za predelavo: steklarstvo, apnenice, keramična industrija, cementarne, betonarne, asfaltne baze, proizvodnja izolacijskih in ognjevzdržnih materialov, brusila, livarstvo, gradbeništvo.
Procesi predelave.
Preverjanje kakovosti izdelka, standardi.
Sekundarne surovine: elektrofiltrski pepel, plavžna in jeklarska žlindra, gradbeni odpadki, odpadno steklo, silika, odpadna sadra. Možni vplivi odlagališč na okolje.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1236

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
450301590

Izvajalci

UčiteljMatej Dolenec
AsistentAleš Šoster
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.