Mineralne surovine

Vsebina predmeta zajema geološke osnove nastanka nahajališč različnih kovinskih mineralnih surovin.
Poudarek je na prepoznavanju procesov nastanka magmatskih, pegmatitskih, pneumatolitskih in hidrotermalnih ter kontaktnometamorfnih rudišč.
Pri vajah se študenti seznanijo z makroskopskim prepoznavanjem rude in različnih tipov rudišč ter njenimi teksturnimi in strukturnimi značilnostmi, ki so temeljna informacija za začetek vrednotenje ekonomičnosti nahajališča.
Okolje in pogoji za nastanek nahajališč ogljikovodikov.
Izvor in nastanek kerogenov, njihova identifikacija in sistematika. Migracija nafte in plinov – izvorne in kolektorske plasti sedimentov. Tipi pasti ogljikovodikov.
Kemična in izotopska sestava ter klasifikacija nafte.
Kemična sestava in klasifikacija zemeljskega plina.
Značilna nahajališča nafte in zemeljskega plina (svetovna, slovenska in druga v bližini).
Nastanek premogov, njihova delitev, kemična in izotopska sestava. Nahajališča premogov (svetovna in slovenska in druga v bližini).
Nekovinske mineralne surovine – delitev.
Minerali: grafit, soli, fluorit, barit, magnezit, kreda, sadra, apatit, lojevec, glinenci.
Kamnine: kremenove surovine, apnenec, dolomit, laporovec, glinavci in skrilavci, gline, naravni kamen.
Kakovost surovine za predelavo: steklarstvo, apnenice, keramična industrija, cementarne, betonarne, asfaltne baze, proizvodnja izolacijskih in ognjevzdržnih materialov, brusila, livarstvo, gradbeništvo.
Procesi predelave.
Preverjanje kakovosti izdelka, standardi.
Sekundarne surovine: elektrofiltrski pepel, plavžna in jeklarske žlindre, gradbeni odpadki, odpadno steklo, silika, odpadne sadre. Možni vplivi deponij na okolje.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1236

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
450301590

Izvajalci

UčiteljMatej Dolenec
AsistentAleš Šoster
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.