Nastanek mineralov.
Klasifikacija mineralov (klasifikacija glavnih kamninotvornih mineralov po Strunzu).
Žveplo, ogljik, železo, galenit, cinabarit, sfalerit, halkopirit, pirit, markazit, kovelin, antimonit, arzenopirit, halit, fluorit, silvin, korund, hematit, ilmenit, špineli, rutil, brucit, gibsit, goethit, lepidokrokit, kalcit (skupina), aragonit (skupina), dolomit, barit, anhidrit, sadra, apatit, olivinova skupina, skupina granatov, cirkon, skupina Al2SiO5, titanit, epidotova skupina, beril, turmalinova skupina, piroksenova skupina, amfibolova skupina, wollastonit, serpentinova skupina, kaolinitova skupina, lojevec, montmorillonitova skupina, sljude, kloritova skupina, kremen (in modifikacije), glinenci, leucit, nefelin, analkim, zeolitova skupina.
Uporaba optičnih metod: presevna svetloba in optična indikatrisa, konoskopska metoda.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1126

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30060090

Izvajalci

UčiteljMirijam Vrabec
AsistentNastja Rogan Šmuc
Simona Jarc
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.