Nahajališča kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin

Vsebina predmeta zajema fizikalno kemične pogoje nastanka nahajališč različnih kovinskih mineralnih surovin v času in njihove izotopske značilnosti. Poudarek je na modeliranju procesov, s katerimi je v zvezi nastanek in redistribucija komponent rudnih in jalovinskih mineralov v različnih tipih rudišč.

Ugotavljanje pomena mineralne parageneze in kemične sestave mineralne surovine na uporabno vrednost surovine. Pregled nahajališč neklovinskih mineralnih surovin v slovenskem prostoru: kamnine (apnenci, dolomit, kremenove kamnine, tuf, magmatske in metamorfne kamnine, peščenjaki, skrilavci), gline, kremenovi peski, gramoznice. Nahajališča mineralnih surovin za občasno uporabo v restavratorstvu.

Pri vajah se študentje seznanijo tudi z računalniškim programom WORKBENCH in njegovo uporabo pri modeliranju pogojev izločanja rudnih in jalovinskih mineralov v hidrotermalnih rudiščih ter redistribuciji njihovih komponent pri procesih preperevanja.

Geologija (MAG) - Geookolje in geomateriali (GGM)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
45030075

Izvajalci

UčiteljMatej Dolenec
AsistentAleš Šoster
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.