Okoljska in inženirska geofizika

array(0) { } array(0) { }
 • Uvod: vloga geofizikalnih raziskav v okoljskih in inženirskih študijah, glavne metode okoljske in inženirske geofizike, specifičnost geofizikalnih raziskav plitvega podpovršja, ločljivost geofizikalnih podatkov.
 • Mikrogravimetrija: terenske meritve, korekcije podatkov, ločevanje polj, direktna in inverzna interpretacija.
 • Magnetometrija: meritve celotnega polja in gradientne meritve, magnetna susceptibilnost kamnin, časovne korekcije, ločevanje regionalnih in lokalnih anomalij, direktna in inverzna interpretacija.
 • Geoelektrične metode: električne lastnosti kamnin, lastni potencial, upornostne metode, električna tomografija, elektromagnetne metode, inducirana polarizacija.
 • Georadar: dielektrične lastnosti kamnin in hitrost EM-valovanja, dušenje signala, načini meritev, ločljivost.
 • Visokoločljiva refleksijska seizmika: seizmični viri za plitve raziskave, metoda skupne sredinske točke, specifičnost obdelave podatkov za dosego visoke ločljivosti.
 • Refrakcijska seizmika: raziskave z longitudinalnimi (P) in transverzalnimi (S) valovi, generalizirana recipročna metoda.
 • Metode površinskih valov: večkanalna analiza površinskih valov (MASW), pasivne in aktivne meritve, inverzija disperzijske krivulje, uporaba v geotehniki in seizmologiji.
 • Seizmične meritve v vrtinah: down-hole, up-hole, cross-hole, seizmična tomografija.
 • Meritve vibracij zaradi miniranja (vibrometrija).
 • Geofizikalna karotaža: upornostna karotaža, lastni potencial, meritve temperature, meritve radioaktivnosti (gama in spektralni gama), gostotna (gama-gama) karotaža, nevtronska (poroznost) karotaža, akustična karotaža, diplog, slikovna karotaža.

Pri vseh obravnavanih metodah: zahteve za uspešno uporabo metode, načrtovanje raziskav, obdelava podatkov, geofizikalna in geološka interpretacija podatkov, integracija geofizikalnih podatkov z geološkimi podatki, primeri uporabe na področju okoljskih, hidrogeoloških, geotehničnih in inženirskogeoloških raziskav.

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
3015151575

Izvajalci

UčiteljAndrej Gosar
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.