Okoljska in inženirska geofizika

  • Uvod: vloga geofizikalnih raziskav v okoljskih in inženirskih študijah, glavne metode okoljske in inženirske geofizike, specifičnost geofizikalnih raziskav plitvega podpovršja, ločljivost geofizikalnih podatkov
  • Mikrogravimetrija: terenske meritve, korekcije podatkov, ločevanje polj, direktna in inverzna interpretacija
  • Magnetometrija: meritve celotnega polja in gradientne meritve, magnetna susceptibilnost kamnin, časovne korekcije, ločevanje regionalnih in lokalnih anomalij, direktna in inverzna interpretacija
  • Geoelektrične metode: električne lastnosti kamnin, lastni potencial, upornostne metode, električna tomografija, elektromagnetne metode, inducirana polarizacija
  • Georadar: dielektrične lastnosti kamnin in hitrost EM valovanja, dušenje signala, načini meritev, ločljivost,
  • Visokoločljiva refleksijska seizmika: seizmični viri za plitve raziskave, metoda skupne sredinske točke, specifičnost obdelave podatkov za dosego visoke ločljivosti,
  • Refrakcijska seizmika: raziskave z longitudinalnimi (P) in transverzalnimi (S) valovi, generalizirana recipročna metoda
  • Seizmične metode površinskih valov: večkanalna analiza površinskih valov (MASW), pasivne in aktivne meritve, inverzija disperzijske krivulje, uporaba v geotehniki in seizmologiji
  • Seizmične meritve v vrtinah: down-hole, up-hole, cross-hole, seizmična tomografija
  • Meritve vibracij zaradi miniranja (vibrometrija)

Pri vseh obravnavanih metodah: zahteve za uspešno uporabo metode, načrtovanje raziskav, obdelava podatkov, geofizikalna in geološka interpretacija podatkov, integracija geofizikalnih podatkov z geološkimi podatki, primeri uporabe na področju okoljskih, hidrogeoloških, geotehničnih in inženirskogeoloških raziskav.

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
303001575

Izvajalci

UčiteljAndrej Gosar
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
25. 1. 2022 25/01/2022 07:3025/01/2022 08:30Europe/LjubljanaOkoljska in inženirska geofizika (APLIK.GEO - 2. st.)Študij: redni, Opomba: /P-209 - Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
redni
/
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
redni
/
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
redni
/
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.