Paleoekologija

Prvi del predavanj je namenjen spoznavanju osnov ekologije in paleoekologije. Paleoekologijo vpelje kot vedo, ki sloni na ekologiji recentnih ekosistemov in njenih metodah, a poudari njene specifike (tafonomija, časovno povprečenje…). Študenti se učijo o okoljskih parametrih, abiotskih in biotskih dejavnikih. Poudarek je na virih in dejavnikih v morskih ekosistemih. Spoznamo različna življenjska okolja in zahteve skupin organizmov. Od ekologije posameznikov se usmerimo k ekologiji populacij in združb. Študenti učno snov dopolnjujejo z lastnim branjem člankov in izbranih poglavij ter skušajo snov aplicirati na fosilni zapis.

Drugi del predavanj je v celoti posvečen fosilnemu zapisu in preteklim ekosistemom. Fosilni zapis skušamo interpretirati od faciesne analize do rekonstrukcije. Poudarek je na kamninah domačega okolja, katere študentje spoznajo pri predmetu stratigrafija.

Geologija (MAG) - Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
451515075

Izvajalci

UčiteljLuka Gale
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.