Paleoekologija

  • Evolucija biosfere: morski in terestrični ekosistemi, način življenja in trofični režimi skozi geološki čas, globalne spremembe atmosfere, hidrosfere in litosfere, geofiziologija.
  • Vpliv ekoloških sprememb na razširjenost organizmov: struktura biosfere, dejavniki, ki omejujejo razširjenost organizmov (svetloba, nutrienti, kisik, temperatura, slanost, vrsta podlage, globina).
  • Tafonomija: fosilizacijski potencial (fosilne združbe in indeksi originalnosti), destruktivni mehanizmi (biološki, kemijski, mehanski) na površini in v sedimentu, fosilna najdišča, tafonomija rastlin in živali.
  • Adaptivna in funkcionalna morfologija: terminologija, vzroki, načini rasti organizmov, metode raziskav (paradigma, eksperimentalna paleoavtoekologija, računalniške simulacije), prilagoditve, morfologija in okolje.
  • Ihnofosili: fosilizacija in taksonomija ihnofosilov, morski in robni ihnofosili, bioerozija, kopenski ihnofaciesi, ihnofosili skozi geološko zgodovino.
  • Fosili kot indikatorji okolja: klastična okolja, globokomorska okolja, karbonatna okolja, okolja visoke in nizke slanosti, anoksična okolja.
  • Populacija in združba: vrste populacij in variacije, prostorska razširjenost, specialisti in oportunisti, struktura združb, numerične analize združb, organizacija združb, biološka raznolikost vrst skozi geološko zgodovino.
  • Paleobiogeografija: moderna biogeografija, definicija paleobiogeografije, kontrolni mehanizmi biogeografije (disperzijski in vikarijanski model), prepoznavanje paleobioprovinc, paleoklimatologija, biogeografija in evolucija.
  • Paleoekologija morskih prostorov skozi geološko zgodovino: diverzifikacija, evolucijska favna, izumiranje (načini, vzroki in okrevanje).
  • Kopenski ekosistemi: rastline in živali od prilagoditve do najstarejših fosilov, kopenski ekosistemi skozi čas.

Geologija (MAG) - Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
451515075

Izvajalci

UčiteljLuka Gale
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.