Zgradba tal; tla kot trifazni sistem z vertikalno in horizontalno variabilnostjo.
Tlotvorni dejavniki ter nastanek in razvoj tal.
Matična podlaga: preperevanje kamnin, nastanek mineralnega dela tal.
Relief: pobočni procesi, catene.
Klima: odvisnost razvoja tal in talnih lastnosti od podnebnih parametrov.
Organizmi v tleh: kopičenje in razgradnja organske snovi, sinteza humusa, lastnosti humusa in pomen humusa za tla.
Čas: razvoj tal in talne lastnosti v odvisnosti od časa.
Morfološke, fizikalne in kemične lastnosti tal: tekstura, struktura, gostota, poroznost, konsistenca, barva, novotvorbe, vodne lastnosti tal, zrak v tleh, toplotne lastnosti tal, zgradba talnih koloidov in sorpcijske lastnosti, lastnosti talne raztopine.
Biogeokemično kroženje elementov (N, P, K, Ca, Mg).
Osnovna pedološka analitika.
Prepoznavanje in označevanje diagnostičnih horizontov, slovenska klasifikacija tal, tla Slovenije, osnove klasifikacije WRB, talni informacijski sistem.
Degradacija tal.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1233

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30015045

Izvajalci

UčiteljHelena Grčman
AsistentMarko Zupan
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.