Preiskave mineralnih materialov

Odvzem vzorca na terenu
Priprava vzorcev za analizo: vodna raztopina, trdne mineralne snovi, biovzorci, priprava zbruska in obruska Izbira in načrtovanje ustrezne metode preiskav
Optična mikroskopija: polarizacijski mikroskop, lastnosti svetlobe, refraktometrija, izotropni minerali, anizotropni minerali, morfološke lastnosti, optične lastnosti
Rentgenska kristalografija
Elektronska mikroskopija: EDS, BSE, WDS, SEM-CL, EBSD, kriogeni SEM
Elementne analize: XRF, INAA, AAS
Masna spektrometrija: TIMS, ICP-MS/ES, SIMS
Mikroslikovne analize: mikroCT, SEM, SEM-CL, optična katodoluminiscenca
Druge spektroskopske metode: Ramanska spektroskopija, Mossbauer spektroskopija
Termične metode
Napaka meritve, natančnost in občutljivost

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
45030075

Izvajalci

UčiteljMatej Dolenec
Mirijam Vrabec
AsistentSimona Jarc
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.