Računalniške metode v geologiji

Predavanja:

  • Metode in namen uporabe numeričnih in računalniških metod ter modeliranja. Deterministični in stohastični modeli, konceptualni in empirični modeli, matematični in fizikalni modeli. Vhodni in izhodni podatki, spremenljivke, parametri.
  • Numerične aproksimacije (metoda končnih diferenc – FDM, metode končnih elementov – FEM, druge). Robni pogoji. Stohastične metode, pristopi Monte Carlo.
  • Ekstenzije ArcGIS Desktopa: Spatial Analyst (analize razdalj, interpolacija prostorskih podatkov z metodo inverznih razdalj (IDW), krigiranje, osenčenost, statistika rastrskih podatkov, konverzija vektorskih podatkov v rastrske, hidrološke analize rečnih mrež in povodij, hidrogeološko sledenje onesnaženja), ArcScan (digitalizacija geoloških podatkov in pretvorba podatkov iz rastrskega v vektorski format), 3D Analyst (ArcScene in ArcGlobe, prikaz in analiza 3D-prostorskih podatkov (TIN), izdelava geoloških profilov, analiza naklonov in smeri površja, izohips, analize vidljivosti, izračuni površine in prostornine, izdelava animacij, 3D-prikaz površja ter tematskih geoloških kart v perspektivi, izdelava kart napovedi in tveganja), Geostatistical Analyst (prostorska analiza semivariogramov, smernih variogramov, kovariance, krigiranje, kokrigiranje, Thiessnovi poligoni, distribucija podatkov, analize trendov, prostorske interpolacije podatkov, karte napak in verjetnosti, validacija modelov in diagnostika), Tracking Analyst (analiza časovnih podatkov).
  • Urejanje in spreminjanje prostorskih podatkov.
  • Naprednejše delo s programom AutoCAD, georeferenciranje.
  • Osnove programskih jezikov in uvod v programiranje v programskem jeziku Visual Basic for Applications (VBA).
  • Uvod v posebne programe za obdelavo prostorskih podatkov (za hidrogeološko modeliranje, inženirskogeološko modeliranje, fraktalne analize podatkov in drugo).

Vaje:
Računalniške vaje z omenjenimi programi.
Seminarska naloga (samostojno reševanje prostorskega problema z izbranim računalniškim programom).

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30045075

Izvajalci

UčiteljTimotej Verbovšek
AsistentTina Živec
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
10. 6. 2020 10/06/2020 09:0010/06/2020 10:00Europe/LjubljanaRačunalniške metode v geologiji (GEO-2.st.) Študij: podiplomski, Opomba: /P5 - Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
9.00
P5 - Aškerčeva 12
podiplomski
/

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.