Stratigrafija

array(0) { } array(0) { }

Temelji stratigrafije: zgodovina in razvoj stratigrafije kot znanstvene discipline, definicije in principi stratigrafske analize.
Zajemanje in načini prikazovanja stratigrafskih podatkov.
Stratigrafske enote (stratigrafski sistemi):
Litostratigrafija: klasifikacija in vrste litostratigrafskih enot, meje med enotami, diskontinuiteta.
Biostratigrafija: vodilni fosili, vrste in določanje biostratigrafskih enot, definicije, meje.
Dogodkovna stratigrafija: pregled in prepoznavanje stratigrafsko relevantnih dogodkov, korelacija, uporabnost.
Kemostratigrafija: pregled tehnik, definicija KE in dogodkov, izotopska kemostratigrafija.
Magnetostratigrafija: definicije, klasifikacije, magnetostratigrafske enote polarnosti.
Sekvenčna stratigrafija: definicije, prepoznavanje, terminologija, korelacija.
Ciklostratigrafija: prepoznavanje, načini analize, korelacija.
Standardna kronostratigrafska in geokronološka časovna lestvica.
Sedimentacijski bazeni: globalna geodinamika in nastanek sedimentacijskih bazenov.
Sedimentacijska okolja: pregled sedimentacijskih okolij s poudarkom na osnovnih tipih sedimentnih faciesov.
Sedimentarna evolucija območja današnje Slovenije z vidika variskičnega orogenega cikla: splošen pregled, devonski pasivni robovi, spodnjekarbonska flišna in zgornjekarbonska do srednjepermska molasna sedimentacija.
Sedimentarna evolucija slovenskega ozemlja z vidika alpidskega orogenega cikla: splošen pregled, poznopermska do jurska kompleksna riftna evolucija in nastanek pasivnih robov, kredni tektonski preobrat v konvergentni režim, kenocojska kolizija.
Postorogena ekstenzija ozemlja današnje vzhodne Slovenije; sedimentarna evolucija Paratetide.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1248

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
6030030120

Izvajalci

UčiteljBoštjan Rožič
AsistentTomislav Popit
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.