Upravljanje z naravnimi viri

Predavanja:

 • Aktualno svetovno stanje in potreba po naravnih in energetskih virih, svetovne razmere. Pomen geologije v luči svetovnih razmer.
 • Neobnovljivi viri energije (nafta, premog, zemeljski plin, min. surovine). Uporaba, prednosti in slabosti.
 • Obnovljivi in alternativni viri energije. Geotermalna (toplotne črpalke…), vodna (termalne, mineralne vode …), nuklearna, sončna, vetrna in ostale energije. Uporaba, prednosti in slabosti.
 • Vrtanje, metode in namen vrtanja.
 • Posledice izkoriščanja naravnih virov na okolje, odlagališča, naravne katastrofe.
 • Ekonomika, zakon ponudbe in povpraševanja, cikli, cene. Svetovne borze (LME, NYMEX …) in tržne razmere.
 • Okoljski podatki (slovenski – ARSO, GURS, EIONET, GeoZS …, tuji), pridobivanje podatkov, zakonski okviri uporabe.
 • Standardi (ISO, SIST, DIN, ASTM) in njihov pomen na področju geologije (metodologije, standardizacija …).
 • Zakonodaja (Uradni list, področna zakonodaja – MOP, MG …, organizacija in pregled glavnih zakonov, pravilnikov in uredb s področja geologije in okolja). Uvod v evropsko zakonodajo (EUR-Lex), evropske smernice.
 • Upravljanje z naravnimi viri, trajnostni razvoj.
 • Usposobljenost za samostojno delo (seznanitev s potekom strokovnega izpita).
 • Aktualni problemi in aplikacije.

Vaje:

 • Seminarska naloga.
 • Računske in računalniške vaje (splet: pregled stanja naravnih in obnovljivih virov, zakonodaja, ekonomika, okoljski podatki …).

Terenske vaje:

Ogled izbranega izkoriščanja naravnih virov in okoljske problematike.

Geologija (MAG) - Geookolje in geomateriali (GGM)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
300301575

Izvajalci

UčiteljNastja Rogan Šmuc
AsistentAleš Šoster
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.