Inženirska geologija

Uvod.
Inženirskogeološke (IG) značilnosti slovenskega ozemlja, klasifikacije, splošne lastnosti zemljin in hribin.
Geološki destruktivni procesi in inženirska geologija.
Metode geoloških raziskav (vrtanje, oprema, zakonodaja, strukturno-geološko vrtanje, geomehansko vrtanje, hidrogeološke raziskave in vrtanje, globinsko vrtanje, karotaža, vzdrževanje vrtin, popisi jeder), preiskave in situ.
Izdelava inženirskogeoloških kart in napovedi.
Geologija okolja v inženirski geologiji in uporaba inženirske geologije pri odlaganju odpadkov, IG pri posegih v teren.
IG in potresi ter seizmična mikrorajonizacija.
IG in plazovi. Masno premikanje zemljin in hribin, klasifikacija plazov, elementi plazov, metode raziskav (IG-kartiranje in posnemanje, geodetske in geofizikalne meritve, meritve deformacij, nivoja vode, inklinometri, geomehanske raziskave), sanacija plazov. Pregled glavnih plazov v Sloveniji in tujini. Modeliranje plazov.
Terensko delo: ogled izbranih slovenskih in bližnjih tujih plazov ter praktičnih terenskih raziskav in situ.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1358

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
6003030120

Izvajalci

UčiteljTimotej Verbovšek
AsistentTina Živec
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.