Inženirska geologija

Uvod.
Inženirskogeološke (IG) značilnosti slovenskega ozemlja, klasifikacije, splošne lastnosti zemljin in hribin.
Geološki destruktivni procesi in inženirska geologija.
Metode geoloških raziskav (vrtanje, oprema, zakonodaja, strukturno-geološko vrtanje, geomehansko vrtanje, hidrogeološke raziskave in vrtanje, globinsko vrtanje, karotaža, vzdrževanje vrtin, popisi jeder), in-situ preiskave.
Izdelava inženirskogeoloških kart in napovedi.
Geologija okolja v inženirski geologiji in uporaba inženirske geologije pri odlaganju odpadkov, IG pri posegih v teren.
IG in potresi ter seizmična mikrorajonizacija.
IG in plazovi. Masno premikanje zemljin in hribin, klasifikacija plazov, elementi plazov, metode raziskav (IG-kartiranje in posnemanje, geodetske in geofizikalne meritve, meritve deformacij, nivoja vode, inklinometri, geomehanske raziskave), sanacija plazov. Pregled glavnih plazov v Sloveniji in tujini. Modeliranje plazov.
Terensko delo: ogled izbranih slovenskih in bližnjih tujih plazov ter praktičnih in-situ terenskih raziskav.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1358

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
6003030120

Izvajalci

UčiteljTimotej Verbovšek
AsistentTina Živec
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.