Raba prostora in ocena vplivov na okolje

Študent se pri predmetu Raba prostora in ocena vplivov na okolje seznani s postopki umeščanja velikih in manjših posegov v prostor ter s tem povezano (celovito) presojo vplivov na okolje. Študentje se naučijo povezovati različna znanja in metod pri ugotavljanju stanja okolja, določanju vplivov na okolje in ukrepov za zmanjšanje le-teh ter spremljanju stanja okolja. Pridobljeno teoretično znanje bo študentu omogočalo sodelovanje v procesih odločanja pri upravljanju okolja in ocenjevanju vplivov različnih človekovih posegov v okolje s strokovnjaki drugih strok. Študent se seznani z metodologijo določanja vplivov na geookolje (predvsem na geosfero – tla in hidrosfero – površinske in podzemne vode) in omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje. Študentje izdelajo tri seminarske naloge, med drugim tudi del okoljskega poročila iz primera iz prakse.

rabaprostora rabaprostora2

rabaprostora3 rabaprostora4


  • Uvod (kaj je geookolje, trajnostni razvoj, globalna degradacija okolja, toksičnost).
  • Dinamika geookolja (čas zadrževanja, dinamika procesov, človekov vpliv).
  • Umetni posegi v okolje in čiste tehnologije (posegi v okolje majhne in velike razsežnosti (infrastrukturi objekti)).
  • Vplivi na okolje in ukrepi za zmanjšanje vplivov.
  • Matrični diagrami.
  • Metode spremljanja stanja geookolja.
  • Upravljanje okolja (zakonodaja, lastninske pravice, gospodarjenje z naravnimi viri, družbeni razvojni interesi in raba prostora).

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1363

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
151515045

Izvajalci

UčiteljBarbara Čenčur Curk
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.