Sile s skupnim prijemališčem: sestavljanje, razstavljanje, ravnotežje. Sile brez skupnega prijemališča: sestavljanje, dvojica sil – moment. Redukcija sile: sistema sil v točko, projekcija momenta na poljubno os. Nosilni konstrukcijski elementi: razdelitev, razvrščanje obremenitev, podpore, vezi, prostostne stopnje. Notranje sile in momenti v nosilcih. Paličja. Dotikalno trenje. Napetostni vektor, napetostni tenzor. Glavne napetosti. Ravninsko in enoosno napetostno stanje. Mohrova krožnica. Deformacije, definicija. Navedba eksperimentalnih postopkov merjenja deformacij. Deformacijski tenzor, ravninsko deformacijsko stanje. Natezni preizkus. Hookov zakon. Vpliv temperature. Geometrijske lastnosti prerezov. Simetrični in nesimetrični upogib. Ekcentrični upogib. Strižne napetosti. Porazdelitev strižnih napetosti v simetričnih prečnih prerezih. Neovirana torzija. Torzija krožnega prereza. Torzija odprtih in zaprtih tankostenskih prerezov. Sestavljene obremenitve.

Geotehnologija in okolje (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1115

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
45030075

Izvajalci

Učitelj
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.