IZVAJANJE PREDMETOV

PRAVILA IN NAVODILA ZA IZVAJANJE PREDMETOV

 

PRAVILA ZA OPRAVLJANJE PREDMETOV:

  1. MEHANIKA TAL I
  2. GEOMEHANIKA
  3. MEHANIKA TAL IN TEMELJENJE OBJEKTOV
  4. MEHANIKA TAL II
  5. TEMELJENJE OBJEKTOV
  6. GEOTEHNIČNE KONSTRUKCIJE
  7. MEHANIKA KAMNIN
  8. MEHANIKA KAMNIN IN PODZEMNI OBJEKTI

1. SPLOŠNA PRAVILA

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

2. POGOJ ZA PRISTOP NA IZPIT

Pogoja za pristop k pisnemu delu izpita sta:

75% prisotnost na vajah.

Oddan in ocenjen elaborat vaj.

Posamezno vajo izdelate na listih velikosti A4 formata in oddate v mapi en teden po končanju vaje. V kolikor jo oddate kasneje, je ocena vaje 6, seveda, če je vaja pravilno izvedena. V roku enega do dveh tednov od oddaje vaj so vaje pregledane in vrnjene študentom. Vaja je ocenjena z oceno od 6 – 10. V kolikor vaja nima ocene to pomeni, da jo je potrebno popraviti, dopolniti in izdelati skladno z navodili.

Po končanih vajah, elaborat oddate v pregled (vse vaje skupaj vložite v mapo) in dobite oceno elaborata vaj ter tako izpolnjujete enega od pogojev za pristop k pisnemu delu izpita. Na pisnem delu izpita lahko uporabljate le vaje, ki ste jih sami izdelali!

Oblika naslovne strani elaborata vaj
Oblika naslovne strani posamezne vaje

 

3. PRIJAVA NA IZPIT IN OCENJEVANJE

Predmeti:

Mehanika tal I

Geomehanika

Mehanika tal in temeljenje objektov

Preverjanje znanja poteka pisno (računski izpit) in ustno (teoretični  izpit).

Na pisni izpit se prijavite(glej splošna pravila) preko sistema VIS v rubriki ˝IZPITI˝. Tu bodo razpisani roki za opravljanje pisnega dela izpita in sicer dva roka v posameznem izpitnem obdobju. V kolikor imate težave pri prijavi na izpit ali odjavi iz izpita, v obdobju do treh dni do dneva izpita, to nemudoma po elektronski pošti sporočite referatu za študijske zadeve, asistentu ali nosilcu predmeta.

Na pisnem izpitu se preverja razumevanje reševanja računskih nalog.

V kolikor na pisnem delu izpita zberete več kot 50% vseh možnih točk imate možnost pristopiti k ustnemu delu izpita. Obvestilo o tem prejmete preko sistema VIS(opombe).

Na ustnem delu izpita se preverja razumevanje teorije.

Na ustnem delu izpita odgovarjate na vprašanja, ki so predhodno znana in jih prejmete ob prevzemu ocenjenega elaborata vaj.

Na pisnem in ustnem delu izpita je potrebno predložiti osebni dokument, ki izkazuje vašo identiteto.

Ocena izpita je sestavljena iz treh delov: 20% vaje + 40% računski del + 40% teoretični del.

V primeru, da po tem, ko je študent vabljen na ustni izpit na njega ne pristopi, mora ponovno opravljati računski del izpita.
Neopravljen ustni-teoretičnega del izpita pomeni ponovno opravljanje računskega dela izpita.

 

 

Predmeti:

Mehanika tal II

Temeljenje objektov

Geotehnične konstrukcije

Mehanika kamnin

Preverjanje znanja poteka pisno (računski izpit in teoretični  izpit). Na pisni izpit se prijavite (glej splošna pravila) preko sistema VIS v rubriki ˝IZPITI˝. Tu bodo razpisani roki za opravljanje pisnega dela izpita in sicer dva roka v posameznem izpitnem obdobju. V kolikor imate težave pri prijavi na izpit ali odjavi iz izpita, v obdobju do treh dni do dneva izpita, to nemudoma po elektronski pošti sporočite referatu za študijske zadeve, asistentu ali nosilcu predmeta.

Na pisnem izpitu se preverja razumevanje reševanja računskih nalog.

Računskemu izpitu takoj sledi teoretični izpit, kjer pisno odgovarjate na vprašanja, ki so predhodno znana in jih prejmete ob prevzemu ocenjenega elaborata vaj. Obvestilo o rezultatu obeh izpitov(računskega in teoretičnega) prejmete preko sistema VIS(opombe).

Na izpitu je potrebno predložiti osebni dokument, ki izkazuje vašo identiteto.

Ocena izpita je sestavljena iz treh delov: 20% vaje + 40% računski del + 40% teoretični del.

V primeru neopravljenega teoretičnega dela izpita je potrebno ponovno opravljati računski del izpita.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.