DEPO

Prisrčno vabljeni

na zaprtje razstave MILOJKE DROBNE

pred razstavnim paviljonom Mitnica

na zelenici ob Aškerčevi cesti 12 v Ljubljani,

v sredo, 4. septembra 2019 ob 19. uri.

 

Zapuščina časa in prostora

Arheologija ponuja svojevrsten vpogled v življenje naših prednikov. Spoznavamo predmete različnih namenov in materialov, ki so v nekem času spremljali tedanje prebivalce, bili del njihovega vsakdanjega življenja in deloma mišljenja. Njihova temeljna značilnost je – poleg starosti – unikatna ročna izdelava. Nekdaj je imel človek na voljo svoje roke, delo pa si je olajšal z različnimi inovacijami, ki jih je sčasoma vpeljal v proizvodnjo. Tehnika izdelave posameznih predmetov se do zdaj ni veliko spremenila. V sodobnem času so nekatere ročne postopke nadomestili strojni, ki omogočajo industrijsko proizvodnjo in hiperprodukcijo. Prav večja dostopnost pa je med razlogi, da se je odnos sodobnega človeka do teh predmetov spremenil. Nekoč so ročno izdelani predmeti za imetnike predstavljali redkost, že kar dragocenost, do njih so imeli poseben odnos, bili nanje veliko bolj navezani, kot je sodobni človek na razširjene industrijske izdelke.
Arheološki predmeti in tudi umetniške stvaritve Milojke Drobne so izdelani z namenom, da bi človeka spremljali v njegovem življenju. Že nekdaj so bili nekateri predmeti namenjeni zgolj občudovanju ali v religiozne namene in ne za uporabo. Skulpture Milojke Drobne še najbolj spominjajo na tovrstne predmete z duhovno komponento: okrasne, votivne ali religiozne predmete. Antični stvaritelj in sodobna umetnica imata med ustvarjanjem do svojega izdelka poseben (čustven) odnos, ki ga vzpostavljata s tem predmetom in nanj prenašata pri izdelavi. Svojevrsten odnos s predmetom pa prevzame ali vzpostavi tudi novi lastnik, ko vstopi izdelek v njegovo življenje.
V antičnem času ni bilo hiperprodukcije. Stvaritelj predmetov je bil že v tistem času odvisen od vizije o novem izdelku, ki jo je udejanjil z rokami. Tudi Milojka Drobne kipe ustvarja s podobnimi ročnimi tehnikami, le da za pečenje gline uporablja elektriko. V stvaritve nekdanjih antičnih mojstrov in v dela Milojke Drobne je vloženega veliko truda, vizije ter ljubezni. Njene unikatne umetnine so kljub temu, da so si podobne, zelo raznolike. Izdeluje jih pod vplivi vtisov, počutja in razpoloženja. Končna forma, ki se prilega roki, nastane iz glinene gmote, ki jo umetnica izvotli in ji tako ustvari telo, temu pa oblikuje tri nožice. Uporablja glino različnih barv, predmete izdela v različnih oblikah in velikostih, nekaterim votlino odpre, v posamezne pa vključi druge materiale, denimo žico. Ustvari jim različno površino, od gladke do zrnate, ki jo obdela z raznovrstnimi snovmi: s pepelom, grafitom, zemljo … Tako po pečenju doseže različne strukturne in barvne učinke ter ustvari številne različice. Želi, da jih gledalec prepozna, včasih tudi, da jih zatipa in ob tem občuti. Pri tem ponovi postopek, ki ga je sama uporabila pri izdelavi – tipanje. Kipe postavlja na pepel različnih odtenkov sive, ki ga doma pripravlja iz različnih vrst lesa.
Tokratna razstava in postavitev v razstavišču ob samem obzidju Emone potrjuje podobnost z antičnimi predmeti in veliko tehnološko sorodnost ročnega načina ustvarjanja. Učinkujejo kot arheološki artefakti, ki so predstavljeni publiki. Neenakomerne površine, različni barvni odtenki, pepel, med kipe postavljene črepinje razbitih kipov, vse to prispeva k občutku, da smo na arheološkem najdišču. Njeni kipi tako zaživijo na enak način kot živijo arheološki eksponati. V obiskovalcu zbudijo radovednost, sprašuje se o njihovi starosti, namembnosti, kako so izdelani, in si jih želi prijeti, kar je tudi umetničin namen.

Denis Volk, kurator razstave

 
Milojka Drobne (1967, Celje) je leta 1998 končala študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Med letoma 2004 in 2007 je v Moskvi raziskovala haptično umetnost. Z njo se ukvarja tudi v interaktivnem projektu v razvoju Ne dotakniti se. Področja umetničinega ustvarjanja so: kiparstvo, prostorska instalacija, interaktivna akcija in fotografija. Svoje delo je predstavila na razstavah in prireditvah v Sloveniji in v tujini. Živi in ustvarja na Bistrici pri Lesičnem.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.