Mentorstva

Teme diplomskih in magistrskih nalog (za 2016/17)

 • Po temeljitem premisleku obveščam, da diplomskih in magistrskih tem v letošnjem študijskem letu ne razpisujem z naslovi, temveč prepuščam naslove oz. delovne tematike lastni iniciativi in presoji študentov. O aktualnih tematikah bom seveda govoril na predavanjih.
 • Kandidate prosim, da se oglasijo v času govorilnih ur in predlagajo lastno idejo in področje raziskav, ki jih zanima. Tematike del so s področja inženirske geologije, krasa, hidrogeokemije in GIS-a (prostorskih analiz).
 • Izjema sta tematiki za magisterij – 3D analiza jame Pečina v Zjatih in 2D Fourierjeva analiza kraškega površja. Zainteresirani se, prosim, oglasite.


Navodila za izdelavo del:

 • Upoštevajte pravilnik o citiranju (navajanju virov) in navodila za izdelavo del. Vsa navodila so na spletnih straneh študentskega referata in NTF.
 • Poleg tega upoštevajte tudi Kratka navodila za pisanje seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog – povezava.
 • Podobne pravopisne napotke so pripravili tudi na IJS – povezava.
 • Glede na dosedanje izkušnje prosim vse, ki oddajate seminarske, diplomske ali magistrske naloge, da nalogo prej obvezno jezikovno pregledate oz. daste lektorirati (kar je zahtevano tudi v pravilniku), ker jo vrnem neprebrano, če v njej najdem več slovničnih napak.


Nagrade

 • Mentor diplomantki Katji Milavec za najboljšo ESRI GIS diplomo 2012 (povezava na GDI GISDATA in UL strani)
  Obrazložitev (s spletne strani): Diplomsko delo, glede na ostala prijavljena dela, najbolj izstopa. Poleg tega, da med vsemi prijavljenimi diplomskimi deli izkazuje najbolj kompleksno in celovito uporabo ESRI programske opreme, tako na področju uporabe funkcij geoprocesiranja, kot tudi na področju kartografskega izražanja, ima izredno vrednost za konkretno in praktično uporabo v zainteresirani javnosti.
 • Mentor diplomantu Matiji Zupanu za najboljšo ESRI GIS diplomo 2014 (povezava na GDI GISDATA in UL strani)
  Obrazložitev (s spletne strani): Letošnji nagrajenec Naj Esri diplome v sklopu Univerze v Ljubljani je Matija Zupan, diplomant Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za geologijo. V svoji nalogi z naslovom »Analiza holocenskih sedimentnih teles v vzhodnem delu doline Tamarja« je prikazal kompleksno in celovito uporabo ESRI programske opreme, tako na področju zajema in prikaza podatkov, kot tudi analize, zlasti z inovativno uporabo ekstenzije Spatial Analyst. Metode dela v diplomski nalogi predstavljajo pomemben prispevek pri razumevanju različnih oblik plazov, ki ogrožajo številna naselja in infrastrukturo v Sloveniji.
 • Mentor študentske fakultetne Prešernove nagrade za delo Maje Kocjančič decembra 2015 (povezava na NTF stran)
  Študentki je bila podeljena študentska fakultetna Prešernova nagrada za delo z naslovom »Mehanizmi transporta gravitacijskih blokov v širši okolici Lokavca v Vipavski dolini«.
  Mentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek, somentor: asist. Tomislav Popit.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.