Projekti

Raziskovalni ICL project IPL-216 “Diversity and hydrogeology of mass movements in the Vipava valley, SW Slovenia”

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: 
 • Akronim: /
 • Šifra projekta: IPL-216
 • Trajanje: 1.1.2017-31.12.2019
 • Naziv razpisa: International Consortium of Landlides (ICL)
 • Financer: /
Projekt "Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja"

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja
 • Akronim: KamPlaz
 • Šifra projekta: 170705 (identif. št.), št. pogodbe 11081-17/2018
 • Trajanje: 1.3.-31.7.2018
 • Naziv razpisa: Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020
 • Financer: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
Projekt "Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. Križa v Strunjanu" 

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. Križa v Strunjanu
 • Akronim: CliFFall
 • Šifra projekta: 25-20-2
 • Trajanje: 1.3.-31.7.2017
 • Naziv razpisa: Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (PKP)
 • Financer: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: PROLINE-CE
 • Akronim: PROLINE-CE
 • Trajanje: 2016-2019
 • Naziv razpisa:  Program InterReg  Central Europe Programme 2014-2020 (CE)
 • Financer: EU

 

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: DrinkAdria – Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region
 • Akronim: DrinkAdria
 • Trajanje:  2013-2016
 • Naziv razpisa:  Program IPA
 • Financer: EU
EU cilj 3 - projekt CC-WARE

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change – Blaženje ranljivost vodnih virov zaradi podnebnih sprememb
 • Akronim: CC-WARE
 • Trajanje: 2012-2014
 • Naziv razpisa:  EU CILJ 3 teritorialno sodelovanje – program Jugovzhodna Evropa (SEE)
 • Financer: EU

 

Projekt ARRS Z1-3670 (2010-2012): Hidrogeokemična sestava in evolucija podzemnih vod v kraško-razpoklinskih vodonosnikih

Informacije o projektu

 • Naziv projekta: Hidrogeokemična sestava in evolucija podzemnih vod v kraško-razpoklinskih vodonosnikih
 • Akronim: /
 • Šifra projekta: Z1-3670
 • Trajanje: 1.5.2010-31.4.2012
 • Naziv razpisa: /
 • Financer: ARRS

 

Rezultati projekta

 • Članek VERBOVŠEK, Timotej. Hydrogeology and geochemistry of fractured dolomites – a case study of Slovenia. In: LAUGHTON, Rachel H. Aquifers : Formation, transport and pollution, (Environmental Science, Engineering and Technology). New York: Nova Science Publisher, 2011, 87-147., http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84892073639&partnerID=MN8TOARS
 • Članek VERBOVŠEK, Timotej. A comparison of parameters below the limit of detection in geochemical analyses by substitution methods = Primerjava ocenitev parametrov pod mejo določljivosti pri geokemičnih analizah z metodo nadomeščanja. RMZ-Materials and Geoenvironment, 2011, vol. 58, no. 4, 393-404., http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz58/RMZ58_0393_0404.pdf
 • članek KOCELI, Ajda, KANDUČ, Tjaša, VERBOVŠEK, Timotej. Anorganski ogljikov cikel v sistemu tla-kamnina-podzemna voda v kraško-razpoklinskih vodonosnikih = Inorganic carbon cycle in soil-rock-groundwater system in karst and fissured aquifers. Geologija. [Tiskana izd.], 2013, 56, 2, 219-228, http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2013.014
 • Članek VERBOVŠEK, Timotej, KANDUČ, Tjaša. Isotope geochemistry of groundwater from fractured Dolomite aquifers in Central Slovenia, Aquatic Geochemistry 2015, In Press (Online First), http://dx.doi.org/10.1007/s10498-015-9281-z

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.