Oddelek za materiale in metalurgijo (OMM)

Raziskovalni infrastrukturni center Naravoslovnotehniške fakultete (RIC UL NTF) združuje raziskovalno opremo NTF, ki se nahaja tudi na Oddelku za materiale in metalurgijo.

Oddelek za materiale in metalurgijo
Aškerčeva cesta 12
Lepi pot 11
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 470 45 00
Faks: 01 470 45 60
E-pošta: info@ntf.uni-lj.si

Oprema

ELOTEST M2 V3+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • ELOTEST M2 V3 z vrtinčnimi tokovi odkrivamo spremembe v materialu, kot so razpoke, luknje in druge napake.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 14,19 €/uro
Elotest

 

Enostavna termična analiza - ETA+

Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 200 04 25, 01 200 04 48
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • S pomočjo ETA (enostavne termične analize) zasledujemo ohlajanje kovin in zlitin. Strjevanje spremlja sprostitev toplote, ki se na ohlajevalni krivulji odraža kot sprememba ohlajevalne hitrosti. Karakteristične točke nakazujejo oblikovanje posameznih faz mikrostrukture. Analiza je primerna za ugotavljanje stanja taline v proizvodnji in laboratorijih.

Dostop do opreme:

 • Naprava je dostopna na Katedri za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, pritličje, talilni laboratorij 6 in 7, po dogovoru.
Kalorimeter 200 C IKA (Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Določitev kurilnosti in zgorevalne toplote trdih in tekočih goriv v skladu s standardi DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za materiale in metalurgijo, Lepi pot 11, v drugem nadstropju, soba 219, po dogovoru z operaterji oziroma skrbnikom opreme. Kontaktna oseba: Blaž Karpe (blaz.karpe@ntf.uni-lj.si) ali Lovro Cigić (lovro.cigic@ntf.uni-lj.si).

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 18,74 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 44,30 €/uro
kalorimeter

 

Meritve kontaktne temperature+

Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Milan Terčelj
 • Katedra za preoblikovanje materialov
 • Tel: 01 4704 506, 01 2000 434, 01 4250 316
 • E-pošta: milan.tercelj@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • To metodo uporabljamo za merjenje temperature pri orodju za toplo preoblikovanje in drugih strojnih delih. Z visokoodzivnimi termoelementi omogoča meritev temperature do 0,15 mm od površine.

 

Naprava za pripravo vzorcev za TEM-analizo – Gatan pips 609+

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Naprava je namenjena za pripravo vzorcev za transmisijsko elektronsko mikroskopijo (TEM) ter analizo in interpretacijo TEM-uklonskih posnetkov in rentgenogramov.

Dostop do opreme:

 • Naprava je dostopna na Oddelku za materiale in metalurgijo, Aškerčeva 12, v 1. nadstropju, soba 124, po dogovoru s skrbnikom opreme.
Naprava za hitro strjevanje kovin+


Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Aleš Nagode
 • Katedra za inženirske materiale
 • Tel: 01 200 04 33, 01 200 04 45
 • E-pošta: ales.nagode@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Naprava omogoča izdelavo tankih (pod 100 µm) in ozkih (2–3 mm) trakov iz različnih kovin in zlitin iz taline s hitrostjo ohlajanja 105–106 K/s. Tako strjene zlitine imajo kemično sestavo, mikrostrukturo in lastnosti, ki se bistveno razlikujejo od konvencionalno izdelanih kovinskih materialov. Nekaj materialov smo izdelali tudi za tuje raziskovalne institucije (materiali za izvore energije, materiali s spominom oblike).


hitro_strjevanje1

hitro_strjevanje2 


Nevronske mreže za analizo vplivov in napovedovanje procesov+

Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Milan Terčelj
 • Katedra za preoblikovanje materialov
 • Tel: 01 4704 506, 01 2000 434, 01 4250 316
 • E-pošta: milan.tercelj@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Nevronske mreže so učinkovite predvsem v primerih, kjer so vplivi parametrov na določeno veličino zelo zapleteni (kompleksni), obstaja pa dovolj velika baza podatkov. Uspešno so bile uporabljene za analizo vplivov kemične sestave na površinsko pokanje med preoblikovanjem materialov, optimiziranje mehanskih lastnosti materialov, napovedovanje procesov obrabe itd.
Numerične analize materialov in procesov+


Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Tomaž Rodič
 • Katedra za preoblikovanje materialov
 • Tel: 01 200 04 40, 01 200 04 44
 • E-pošta: tomaz.rodic@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Računalniško napovedovanje napetostno-deformacijskih temperaturnih in elektromagnetnih polj po metodi končnih elementov.


numericne_analize

Mikroskop Olympus bx61 za analizo makro- in mikrostrukture ...+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • S pomočjo naprave za kvantitativno določanje mikrostrukture je mogoče sodobno in učinkovito določanje deleža, velikosti, oblike in porazdelitve mikrostrukturnih sestavin, merjenje deleža, velikosti in porazdelitve različnih elementov mikrostrukture, kot so na primer kristalna zrna, kristalne meje, različne plasti, ki so in-situ na substratu ter dobljene z nanašanjem, merjenje poroznosti (krčilna in plinska pri zlitinah, pore pri keramiki) itd. Prav tako so mogoče dimenzijske meritve različnih makro- in mikroodtisov na preiskovanih vzorcih.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za materiale in metalurgijo, Lepi pot 11, pritličje, soba 9. Na razpolago je po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije: tomaz.martincic@ntf.uni-lj.si.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 35,23 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 68,29 €/uro
Olympus_mikroskop_bx61

 

Računalniški program Thermo-calc+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 423, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Računalniški program Thermo-calc je namenjen za izračunavanje faz in konstrukcijo faznih diagramov z različnimi bazami podatkov za vse vrste kovinskih materialov in zlitin.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Katedri za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, pisarna 5B, po dogovoru.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 1.13 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 39,71 €/uro
thermo_calc

 

Vrstični elektronski mikroskop z mikroanaliznim sistemom EDS JSM 5610(Jeol, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Analiza površin,
 • morfologija,
 • fazna analiza in analiza kemične sestave (EDS).
 • SEM JEOL-5610 je namenjen za površinsko analizo trdnih snovi v vakuumu 10-5 do 10-6 mbar. Opremljen je z energijsko disperzijskim spektrometrom rentgenskih žarkov, ki omogoča kvalitativno in kvantitativno kemijsko mikroanalizo, ter s senzorjem za povratno sipane elektrone (omogočajo fazno analizo) in senzorjem za sekundarne elektrone (pokažejo relief površine in s tem odkrivajo tudi mikrostrukturo analiziranega materiala). Uporabljamo ga pri razvoju in preiskavah materialov, za podporo tehnologijam, analizo poškodb in forenzične raziskave.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na lokaciji Lepi pot 11, v pritličju, soba Elektronski mikroskop, po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 18,72 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 59,72 €/uro
SEM_5610_1SEM_5610_2SEM_5610_3

 

Simulator termomehanskih metalurških stanj GLEEBLE 1500D+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Simulator termomehanskih metalurških stanj omogoča izvedbo naslednjih preiskav materialov: natezni test, tlačni test, krivulje tečenja, aktivacijska energija za toplo preoblikovanje, razvoj mikrostrukture med in po plastični deformaciji, termična utrujenost, termomehansko kontrolirane tlačne in natezne deformacije, večstopenjske deformacije, testiranje obrabe, testiranje varjenja.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Nahaja se na lokaciji Lepi pot 11, v Laboratoriju za simulacijo metalurških termomehanskih stanj, v pritličju, soba 8.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 28,33 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 45.20 €/uro
termomehanski_simulator1termomehanski_simulator2

 

Simultana termična analiza – STA449 C Jupiter+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 425, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Simultana termična analiza (STA) je metoda termične analize, ki omogoča istočasno preizkušanje različnih vzorcev z dvema ali več termoanalitskimi metodami. Običajno sta to termogravimetrija (TG) in diferenčna termična analiza (DTA) ali diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC). Tako lahko v vzorcu istočasno preiskujemo energetske procese in spremembe mase. Meritev STA je kompleksna meritev, ki jo lahko uporabimo za določanje fizikalno-kemičnih lastnosti posameznih, predvsem novih materialov. Istočasno omogoča tudi modeliranje tehnoloških procesov. Analiza krivulj STA nam omogoča določitev premenskih vrednosti temperature (tališče, vrelišče, alotropske modifikacije), toplotnih efektov (talilna/strjevalna entalpija, toplota zgorevanja …), specifične toplote cp, izgube ali prirastka mase itd. Karakteristike STA so naslednje: temp. območje: do 1650 °C, zatehta: do 5 g, natančnost: 1 µg, določanje entalpije: ± 3 %.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Katedri za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, laboratorij 5A, po dogovoru.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 34,27 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 60,47 €/uro
Simultana_termicna_analiza

 

Diferenčna vrstična kalorimetrija - DSC 404 F3 Pegasus® (Netzsch, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 425, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 •  Naprava omogoča merjenje z diferenčno vrstično kalorimetrijo, s pomočjo katere določamo termodinamične lastnosti materialov (kovine, keramika itd.), kot so na primer: premenske temperature, entalpije, specifične toplote itd. Gre za najnovejšo napravo prej navedenega proizvajalca, in sicer DSC 404 F3 Pegasus® je visokotemperaturni diferenčni kalorimeter, ki je zasnovan za natančno določanje specifične toplote visoko zmogljivih materialov pri visokih temperaturah. Omogoča več različnih tipov peči (srebrna, bakrena, jeklena, platinasta, SiC, rodijeva in grafitna), od katerih je odvisno tudi temperaturno območje preiskovanja (-150 – 2000 °C). Trenutno imamo jekleno peč, ki omogoča temperature meritve od -100 °C do 1000 °C. Kot je že razvidno iz temperaturnih območij, naprava omogoča hlajenje s tekočim dušikom, in sicer s hladilnim sistemom CC 300.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Katedri za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, laboratorij 5A, po dogovoru.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika:  9,88 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 14,83 €/uro

 

Diferenčna vrstična kalorimetrija - DSC 204 F1 Phoenix® (Netzsch, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 425, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Naprava omogoča merjenje z diferenčno vrstično kalorimetrijo, s pomočjo katere določamo termodinamične lastnosti materialov (kovine, keramika itd.), kot so na primer: premenske temperature, entalpije, specifične toplote itd. DSC 204 F1 Phoenix®, ima edinstven koncept, in sicer so vse bistvene operativne komponente integrirane v sami napravi. Omenjeni kalorimeter se uporablja v temperaturnem območju od -180 °C do 700 °C. Kot je že razvidno iz temperaturnih območij, naprava omogoča hlajenje s tekočim dušikom, in sicer s hladilnim sistemom CC 300.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Katedri za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, laboratorij 5A, po dogovoru.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika:  13,45 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika:  18,40 €/uro

 

Svetlobni mikroskop Zeiss, Axio Imager A1m+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Zmogljiv svetlobni mikroskop omogoča opazovanje površine materialografskih vzorcev v svetlem polju, temnem polju, diferenčno-interferenčnem kontrastu in polarizirani svetlobi. Svetlobni mikroskop je opremljen z digitalno kamero za zajemanje slike AxioCam ICc 3 (3,3 milijona točk) in programsko opremo AxioVision za obdelavo in analizo slike (omogoča npr. merjene velikosti zrna, deleža faz …).

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za metalografijo, Aškerčeva 12, v 1. nadstropju, soba 127, po dogovoru.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 34,91 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 69,82 €/uro
 

 

Svetlobni mikroskopi Reichert+

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Svetlobni mikroskopi omogočajo raziskave in karakterizacijo površine kovinskih materialov.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za metalografijo, Aškerčeva 12, v 1. nadstropju, soba 127, po dogovoru.
Univerzalni natezno tlačni stroj – Zwick z250+


Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Aleš Nagode
 • Katedra za inženirske materiale
 • Tel: 01 200 04 33, 01 200 04 45
 • E-pošta: ales.nagode@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Natezni stroj z delovnim območjem do 250 kN je poleg standardne opreme dopolnjen s pečjo, ki omogoča preizkuse do temperature 700 °C. Trojna regulacija temperature v peči omogoča izvedbo zahtevnih meritev, kot je določanje superplastičnih lastnosti kovinskih materialov.


zwick2

zwick1


Vakuumska indukcijska talilno livna peč+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Osnovne značilnosti:

 • Celoten proces, od začetka taljenja do popolne ohladitve ulitka, poteka v vakuumu in/ali v zaščitni atmosferi.
 • Specifikacije:
  • moč: maks. 45 kW
  • frekvenca: 1–5 kHz (srednjefrekvenčna indukcijska talilna peč)
  • vakuum: 10–3 mbar
  • volumen talilnega lonca: 2,5 l
  • najvišja temperatura: T maks. = 2000 °C
  • Delegiranje ali odvzem vzorca med procesom taljenja v vakuumu ali v zaščitnem plinu, skozi predkomoro, brez odpiranja peči
 • Peč je primerna za izdelavo in oplemenitenje ter litje različnih materialov.
 • Ekspermentalna računalniško krmiljena naprava omogoča:
  • gravitacijsko litje v trajne forme,
  • gravitacijsko litje v enkratne forme, izdelane z različnimi ognjeobstojnimi materiali,
  • centrifugalno gravitacijsko litje v školjke (precizon litje) in trajne forme,
  • vakuumska talilna peč je skonstruirana tako, da lahko talilno peč uporabljamo tudi s sistemom za usmerjeno strjevanje.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za materiale in metalurgijo, Lepi pot 11, v pritličju (talilni laboratorij), soba 6 in je na voljo po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije: tomaz.martincic@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 125,37 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 141,32 €/uro

 

vakumska_pec_1vakumska_pec_2

 

Visokotemperaturno testiranje obrabe+


Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Milan Terčelj
 • Katedra za preoblikovanje materialov
 • Tel: 01 4704 506, 01 2000 434, 01 4250 316
 • E-pošta: milan.tercelj@ntf.uni-lj.si

Naprave za testiranje obrabe:

 • z dolgimi drsnimi dolžinami (tribološki par trdi preizkus/mehko protitelo),
 • s kratkimi drsnimi dolžinami (kovanje).


Visokotemperaturno_b

Visokotemperaturno_a


Vrstični elektronski mikroskop Jeol JSM-7600F+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Vrstični elektronski mikroskop (SEM) omogoča opazovanje in mikroanalizo (EDS, WDS) različnih materialov. Mikroskop z visoko ločljivostjo (SEI ločljivost pri 15 kV je 1,0 nm) omogoča povečave med 25 in 1.000.000 in deluje pri pospeševalnih napetostih med 0,1 in 30 kV. Vrstični elektronski mikroskop ima vgrajeno naslednjo dodatno opremo:
  • detektorja SE, LEI (sekundarni elektroni)
  • detektor BE (povratno sipani elektroni)
  • INCA Oxford 350 EDS SDD (EDS mikroanalizator)
  • spektrometer INCA Wave 500 (WDS mikroanalizator)
  • XENOS XeDraw 2 (e-litografija)
  • EBSD, Channel 5, Oxford Instruments (sistem za določanje kristalografske orientacije)
  • vgrajen r-filter za kombinacijo SE in BE signala

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Inštitutu Jožef Stefan, Jamova 39, po dogovoru.

Cena za delo:

 • Za izkušenega uporabnika: 34,91 EUR/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 69,82 EUR/uro
SEM

 

Instrument za analizo toplotnih lastnosti Hot Disk TPS 2200+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Določevanje toplotnih lastnosti kovinskih materialov, polimerov, keramike, kompozitov, tankih plasti, fluidov, z izredno visoko natančnostjo meritev in ponovljivostjo rezultatov na širokem območju temperatur -50°C do +750°C.

Dostop do opreme:

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Odvisno od temperature pri kateri se meri
 • visokotemperaturne meritve: 400 €/uro
Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo FEG-SEM ThermoFisher Scientific Quattro S (ThermoFisher Scientific, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

ThermoFisher Scientific Quattro S je vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (FEG SEM). Omogoča delovanje v treh vakuumskih načinih in sicer v visokem vakuumu (< 6×10-4 Pa), nizkem vakuumu (do 200 Pa) in v ESEM načinu (do 4000 Pa).

Za slikanje je FEG SEM Quattro S opremljen z detektorji sekundarnih (SE) in povratno sipanih elektronov (PSE) ter z detektorjem STEM za elektrone presevne vzorce. Ločljivost v visokem vakuumskem načinu znaša 0,8 nm (STEM), 1,0 nm (SE) oz. 2,5 nm (PSE), v ESEM načinu pa 1,3 nm (SE) oz. 2,5 nm (PSE). Za analizo kemijske sestave je vgrajen EDXS detektor nove generacije Ultim® Max.

Quattro S omogoča nanokarakterizacijo:

 • kovin & zlitin, zvarov, magnetnih in supermagnetnih materialov;
 • keramičnih materialov, kompozitov in polimernih materialov;
 • tankih plasti;
 • mineralov;
 • mehkih materialov: polimerov, tekstilij, filtrov, gelov in tkiv.

Za izvedbo dinamičnih preiskav med ohlajanjem in segrevanjem je Quattro S opremljen z nosilcema za ohlajanje do -60 °C in segrevanje do 1000 °C. S tem mikroskop omogoča ˝in situ˝ študije procesov:

 • (re)kristalizacije in faznih transformacij;
 • oksidacije, katalize;
 • rasti materialov;
 • hidracije, dehidracije in določevanje kota omočenja.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Katedri za inženirske materiale, Lepi pot 11, v pritličju, in je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • 218,66 € – izhodiščna cena (vsakič se izračuna v odvisnosti od načina opravljene analize in vrste nosilca)
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 257,02 EUR/h

 

Vakuumski obločni talilni sistem SP-MSM208 (MTI Corporation, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Obločni talilni sistem je namenjen taljenju do 10 g kovinskih materialov s tališčem vse do tališča
volframa (preko 3000 °C) pri zelo nizkem nadtlaku ali v nizkem vakuumu (običajno Ar). Poleg tega je
sistem opremljen z bakreno kokilo, ki omogoča ulivanje palic s premerom 6 mm s pomočjo
vakuumskega sesanja.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme.

Rezervacije na: bostjan.markoli@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika:
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika:

T-RDI Stream Pro ultrazvočni merilnik pretokov +
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Oprema je namenjena meritvam pretokov na vodotokih.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno.

Rezervacije na: mihael.brencic@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.