Zagovori diplomskih del

Analiza zemeljskih plazov na območju Hmeljčiča pri Mirni Peči
Ime in priimek: Tjaša Barbo
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 22. 9. 2020 22/09/2020 09:0022/09/2020 10:00Europe/LjubljanaAnaliza zemeljskih plazov na območju Hmeljčiča pri Mirni PečiTjaša Barbo, Analiza zemeljskih plazov na območju Hmeljčiča pri Mirni Peči, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 9.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: doc. dr. Tomislav Popit
Mentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Boštjan Rožič
Opombe: Povezava na zagovor
Amonitna združba jurskih ploščastih apnencev v okolici Mežice in na Uršlji gori
Ime in priimek: Miha Štruc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 22. 9. 2020 22/09/2020 09:0022/09/2020 10:00Europe/LjubljanaAmonitna združba jurskih ploščastih apnencev v okolici Mežice in na Uršlji goriMiha Štruc, Amonitna združba jurskih ploščastih apnencev v okolici Mežice in na Uršlji gori, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-208 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 9.00 uri, P-208 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije:
Mentor: doc. dr. Luka Gale
Somentor: mag. Matija Križnar
Član:
Opombe: Povezava na zagovor
Geomorfološke analize ugrezninskih razpok na območju Šaleških jezer
Ime in priimek: Jan Vodušek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 22. 9. 2020 22/09/2020 10:0022/09/2020 11:00Europe/LjubljanaGeomorfološke analize ugrezninskih razpok na območju Šaleških jezerJan Vodušek, Geomorfološke analize ugrezninskih razpok na območju Šaleških jezer, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 10.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Andrej Šmuc
Mentor: doc. dr. Tomislav Popit
Somentor: izr. prof. dr. Marko Vrabec
Član: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek
Opombe: Povezava na zagovor
Ocena možnosti biogeomonitoringa na šotnih barjih Pokljuke in Pohorja
Ime in priimek: Mateja Macut
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 22. 9. 2020 22/09/2020 10:3022/09/2020 11:30Europe/LjubljanaOcena možnosti biogeomonitoringa na šotnih barjih Pokljuke in PohorjaMateja Macut, Ocena možnosti biogeomonitoringa na šotnih barjih Pokljuke in Pohorja, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-208 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 10.30 uri, P-208 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije:
Mentor: prof. dr. Nina Zupančič
Somentor: /
Član:
Opombe: Povezava na zagovor
Vpliv pobočnih sedimentov na poplavljanje objektov v vojaškem strelišču Mlake v Vipavski dolini
Ime in priimek: Anej Braniselj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 22. 9. 2020 22/09/2020 11:0022/09/2020 12:00Europe/LjubljanaVpliv pobočnih sedimentov na poplavljanje objektov v vojaškem strelišču Mlake v Vipavski doliniAnej Braniselj, Vpliv pobočnih sedimentov na poplavljanje objektov v vojaškem strelišču Mlake v Vipavski dolini, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 11.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk
Mentor: doc. dr. Tomislav Popit
Somentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek
Član: prof. dr. Andrej Šmuc
Opombe: Povezava na zagovor
Biostratigrafska in sedimentološka analiza globljemorskih triasnih plasti pri Preddvoru
Ime in priimek: Janja Primožič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 22. 9. 2020 22/09/2020 12:0022/09/2020 13:00Europe/LjubljanaBiostratigrafska in sedimentološka analiza globljemorskih triasnih plasti pri PreddvoruJanja Primožič, Biostratigrafska in sedimentološka analiza globljemorskih triasnih plasti pri Preddvoru, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 12.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Marko Vrabec
Mentor: doc. dr. Luka Gale
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Boštjan Rožič
Opombe: Povezava na zagovor
Analiza toplotnih lastnosti aluminijeve zlitine 6082
Ime in priimek: Luka Kermelj
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 08:0023/09/2020 09:00Europe/LjubljanaAnaliza toplotnih lastnosti aluminijeve zlitine 6082Luka Kermelj, Analiza toplotnih lastnosti aluminijeve zlitine 6082, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 8.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Peter Fajfar
Mentor: doc. dr. Blaž Karpe
Somentor: Marko Petrovič
Član: prof. dr. Borut Kosec
Opombe: Povezava na zagovor
Izdelava ulitih ploščic iz bakrovih zlitin
Ime in priimek: Luka Plahuta
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 09:0023/09/2020 10:00Europe/LjubljanaIzdelava ulitih ploščic iz bakrovih zlitinLuka Plahuta, Izdelava ulitih ploščic iz bakrovih zlitin, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 9.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Primož Mrvar
Somentor: doc. dr. Mitja Petrič
Član: doc. dr. Iztok Naglič
Opombe: Povezava na zagovor
Vpliv ohlajevalne hitrosti in nekovinskih vključkov na strjevanje zlitine AlSi10Mg
Ime in priimek: Benjamin Ljutić
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 10:0023/09/2020 11:00Europe/LjubljanaVpliv ohlajevalne hitrosti in nekovinskih vključkov na strjevanje zlitine AlSi10MgBenjamin Ljutić, Vpliv ohlajevalne hitrosti in nekovinskih vključkov na strjevanje zlitine AlSi10Mg, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 10.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Peter Fajfar
Mentor: prof. dr. Primož Mrvar
Somentor: /
Član: prof. dr. Jožef Medved
Opombe: Povezava na zagovor
Modeliranje vpliva precipitacije na kinetiko statične rekristalizacije
Ime in priimek: Matic Predalič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 11:0023/09/2020 12:00Europe/LjubljanaModeliranje vpliva precipitacije na kinetiko statične rekristalizacijeMatic Predalič, Modeliranje vpliva precipitacije na kinetiko statične rekristalizacije, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Goran Kugler
Somentor: /
Član: doc. dr. David Bombač
Opombe: Povezava na zagovor
Vpliv stopnje deformacije na kinetiko mehčanja jekla HSLA
Ime in priimek: Kristjan Ažman
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 12:0023/09/2020 13:00Europe/LjubljanaVpliv stopnje deformacije na kinetiko mehčanja jekla HSLAKristjan Ažman, Vpliv stopnje deformacije na kinetiko mehčanja jekla HSLA, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 12.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: doc. dr. David Bombač
Somentor: /
Član: prof. dr. Goran Kugler
Opombe: Povezava na zagovor
Primerjava kinetike mehčanja dveh obrabo-odpornih jekel HB400
Ime in priimek: Blaž Žerjav Jereb
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 13:0023/09/2020 14:00Europe/LjubljanaPrimerjava kinetike mehčanja dveh obrabo-odpornih jekel HB400Blaž Žerjav Jereb, Primerjava kinetike mehčanja dveh obrabo-odpornih jekel HB400, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 13.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Peter Fajfar
Somentor: /
Član: prof. dr. Goran Kugler
Opombe: Povezava na zagovor
Vpliv temperature orodja na kakovost površine tankostenske PTFE cevi
Ime in priimek: Urška Pustoslemšek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 14:0023/09/2020 15:00Europe/LjubljanaVpliv temperature orodja na kakovost površine tankostenske PTFE ceviUrška Pustoslemšek, Vpliv temperature orodja na kakovost površine tankostenske PTFE cevi, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov.NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 14.00 uri, .
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Borut Kosec
Somentor: /
Član: prof. dr. Peter Fajfar
Opombe: Povezava na zagovor
Vroča preoblikovalnost nerjavnega jekla AISI 321H
Ime in priimek: Noel Gregori
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 23. 9. 2020 23/09/2020 15:0023/09/2020 16:00Europe/LjubljanaVroča preoblikovalnost nerjavnega jekla AISI 321HNoel Gregori, Vroča preoblikovalnost nerjavnega jekla AISI 321H, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 15.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: doc. dr. David Bombač
Somentor: dr. Boštjan Bradaškja
Član: prof. dr. Goran Kugler
Opombe: Povezava na zagovor
Karakterizacija zlitin Al-Zn-Mg-Cu
Ime in priimek: Jakob Mrvar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 24. 9. 2020 24/09/2020 08:0024/09/2020 09:00Europe/LjubljanaKarakterizacija zlitin Al-Zn-Mg-CuJakob Mrvar, Karakterizacija zlitin Al-Zn-Mg-Cu, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 8.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Peter Fajfar
Mentor: prof. dr. Jožef Medved
Somentor: /
Član: doc. dr. Mitja Petrič
Opombe: Povezava na zagovor
Reciklaža sekundarnega aluminija iz farmacevtske embalaže
Ime in priimek: Rok Zupančič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 24. 9. 2020 24/09/2020 09:0024/09/2020 10:00Europe/LjubljanaReciklaža sekundarnega aluminija iz farmacevtske embalažeRok Zupančič, Reciklaža sekundarnega aluminija iz farmacevtske embalaže, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 9.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Peter Fajfar
Mentor: prof. dr. Jožef Medved
Somentor: /
Član: doc. dr. Maja Vončina, prof. dr. Primož Mrvar
Opombe: Povezava na zagovor
Reciklaža lakiranih sekundarnih surovin zlitine EN AW-1070
Ime in priimek: Ajda Tršar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 24. 9. 2020 24/09/2020 10:0024/09/2020 11:00Europe/LjubljanaReciklaža lakiranih sekundarnih surovin zlitine EN AW-1070Ajda Tršar, Reciklaža lakiranih sekundarnih surovin zlitine EN AW-1070, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 10.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Jožef Medved
Somentor: /
Član: doc. dr. Maja Vončina
Opombe: Povezava na zagovor
Analiza homogenizacije zlitine EN AW2011 z meritvijo električne prevodnosti
Ime in priimek: Lara Einfalt
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 24. 9. 2020 24/09/2020 11:0024/09/2020 12:00Europe/LjubljanaAnaliza homogenizacije zlitine EN AW2011 z meritvijo električne prevodnostiLara Einfalt, Analiza homogenizacije zlitine EN AW2011 z meritvijo električne prevodnosti, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Jožef Medved
Somentor: /
Član: doc. dr. Mitja Petrič
Opombe: Povezava na zagovor
Določevanje ustreznega dodatka udrobnjevalca glede na stanje taline zlitine EN AW-6110A
Ime in priimek: Jaka Dabanović
Diplomski zagovor: Termodinamika materialov II
Program: Magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali
Datum: 24. 9. 2020 24/09/2020 13:0024/09/2020 14:00Europe/LjubljanaDoločevanje ustreznega dodatka udrobnjevalca glede na stanje taline zlitine EN AW-6110AJaka Dabanović, Določevanje ustreznega dodatka udrobnjevalca glede na stanje taline zlitine EN AW-6110A, Magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 13.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Peter Fajfar
Mentor: prof. dr. Jožef Medved
Somentor: dr. Matej Steinacher
Član: prof. dr. Primož Mrvar
Opombe: Povezava na zagovor
Vpliv procesnih parametrov na mikrostrukturo induktivno kaljenega valja OTV1C jekla
Ime in priimek: Žan Založnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 25. 9. 2020 25/09/2020 08:0025/09/2020 09:00Europe/LjubljanaVpliv procesnih parametrov na mikrostrukturo induktivno kaljenega valja OTV1C jeklaŽan Založnik, Vpliv procesnih parametrov na mikrostrukturo induktivno kaljenega valja OTV1C jekla, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 8.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: prof. dr. Boštjan Markoli
Somentor: /
Član: doc. dr. Blaž Karpe
Opombe: Povezava na zagovor
Optimalni vrtalni parametri pri udarno rotacijskem vrtanju s sočasno cevitvijo vrtine
Ime in priimek: Simon Bajuk
Program: Magistrski študijski program 2. stopnje Geotehnologija
Datum: 25. 9. 2020 25/09/2020 08:3025/09/2020 09:30Europe/LjubljanaOptimalni vrtalni parametri pri udarno rotacijskem vrtanju s sočasno cevitvijo vrtineSimon Bajuk, Optimalni vrtalni parametri pri udarno rotacijskem vrtanju s sočasno cevitvijo vrtine, Magistrski študijski program 2. stopnje GeotehnologijaP112 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 8.30 uri, P112 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: doc. dr. Goran Vižintin
Mentor: izr. prof. dr. Željko Vukelić
Somentor: asist. dr. Jurij Šporin
Član: izr. prof. dr. Vojkan Jovičić
Opombe: Povezava na zagovor
Vpliv postopka toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti martenzitnega nerjavnega jekla X20Cr13
Ime in priimek: Jure Božank
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 25. 9. 2020 25/09/2020 10:0025/09/2020 11:00Europe/LjubljanaVpliv postopka toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti martenzitnega nerjavnega jekla X20Cr13Jure Božank, Vpliv postopka toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti martenzitnega nerjavnega jekla X20Cr13, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 10.00 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Peter Fajfar
Mentor: doc. dr. Iztok Naglič
Somentor: Bernarda Janet
Član: izr. prof. dr. Aleš Nagode
Opombe: Povezava na zagovor
Karakterizacija faz v sistemu Cu-Ni-Sm
Ime in priimek: Tea Lovrić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov
Datum: 25. 9. 2020 25/09/2020 14:3025/09/2020 15:30Europe/LjubljanaKarakterizacija faz v sistemu Cu-Ni-SmTea Lovrić, Karakterizacija faz v sistemu Cu-Ni-Sm, Univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 14.30 uri, P11 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: doc. dr. Iztok Naglič
Somentor: /
Član: prof. dr. Boštjan Markoli
Opombe: Povezava na zagovor
Bioakumulacija slednih prvin v grmičasti členjači (Sarcocornia fruticosa) na območju Sečoveljskih solin
Ime in priimek: Žan Hauptman
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija
Datum: 29. 9. 2020 29/09/2020 09:0029/09/2020 10:00Europe/LjubljanaBioakumulacija slednih prvin v grmičasti členjači (Sarcocornia fruticosa) na območju Sečoveljskih solinŽan Hauptman, Bioakumulacija slednih prvin v grmičasti členjači (Sarcocornia fruticosa) na območju Sečoveljskih solin, Univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-208 - Aškerčeva 12NTFinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
Čas in prostor: ob 9.00 uri, P-208 - Aškerčeva 12
Predsednik komisije:
Mentor: doc. dr. Nastja Rogan Šmuc
Somentor: doc. dr. Nives Kovač
Član:
Opombe: Povezava na zagovor

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.