Predvideni obseg vpisa v program, pogoji za vpis in merila za izbiro
ob omejitvi vpisa

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Znanost in inženirstvo materialov se lahko v skladu z 38. a členom ZViS ter 16. členom prehodnih in končnih določb ZViS (Ur. l. RS št. 119/20. 11. 2006) vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • bolonjski študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
 • dosedanji (stari) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
 • dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v študijske programe tretje stopnje se jim določijo dodatne študijske
 • obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
 • dosedanji (stari) študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v
 • doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Študijski program je sestavljen iz organiziranih oblik študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Razdelitev po letnikih je naslednja:

 • v prvem letniku 40 KT organiziranih oblik študija in 20 KT raziskovalnega dela,
 • v drugem letniku 15 KT organiziranih oblik študija in 45 KT raziskovalnega dela in
 • v tretjem letniku 5 KT organiziranih oblik študija in 55 KT raziskovalnega dela.

V primeru večjega števila kandidatov bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dotedanjega študijskega uspeha (60 %)
 • morebitne znanstvenoraziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje v praksi (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli večje število točk.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanje in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z 9. členom Meril za akreditacijo študijskih programov priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanja in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča programski svet.
Pri priznavanju tovrstnega znanja in spretnosti se upoštevajo:

 • strokovna specializacija,
 • druga diploma visokošolskega zavoda,
 • dosedanje znanstvenoraziskovalno delo,
 • objavljena znanstvena dela in
 • strokovno izpopolnjevanje,
 • Prešernova nagrada UL,
 • strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino in vsebinami s področja doktorskega študija,
 • neformalne oblike izobraževanja na področju izbranih segmentov doktorskega študija.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.