PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
3. semester22515210045030
Prenos toplote in snovi3015300755
Fizikalna metalurgija 1600300906
Matematika 3300300604
Mehanika materialov450300755
Termodinamika materialov 1450300755
Termodinamski praktikum150600755
4. semester22515210045030
Numerično modeliranje3015300755
Proizvodni sistemi v trdnem600300906
Preiskava materialov450300755
Pirometalurgija železa in zlitin450300755
Procesni in livarski praktikum150600755
Splošni izbirni predmet*300300604
Splošni izbirni 100000
SKUPAJ45030420090060

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)

Splošni izbirni predmet 1 v vrednosti najmanj 5 ECTS študent izbere iz predmetnega stebra Izbirni predmeti – Splošni izbirni predmet na strani 3. letnika.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.