Pogoji o prehodih med programi:

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem  študijskem programu. Prehod iz drugih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov v univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov je mogoč, če

je kandidatu pri vpisu v ta študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.

  1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11.6.2004) in iz univerzitetnih

študijskih programov prve stopnje (sprejeti po 11.6.2004) v univerzitetni študijski program

prve stopnje Inženirstvo materialov.

Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v  program vključijo študenti, ki so se usposabljali na drugih univerzitetnih programih. Študent,  ki želi preiti na univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov, vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O prošnji za prehod odloča Senat Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.

  1. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejeti pred 11.6.2004) in iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (sprejeti po 11.6.2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov.

Študenti visokošolskega strokovnega programa Metalurške tehnologije, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Inženirstvo materialov. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V primeru prehoda iz študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v ta študijski program, mora kandidat izpolnjevati tudi pogoje za vpis v začetni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Inženirstvo materialov. Prehodi iz višješolskih študijskih programov sprejetimi pred letom 1994 in univerzitetnim študijskim programom prve stopnje Inženirstvo materialov.

Diplomanti višješolskega programa Metalurške tehnologije, sprejetega pred letom 1994, ki  imajo 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom. Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali  katerikoli štiriletni srednješolski program.

O prehodih med programi odloča Senat Naravoslovnotehniške fakultete, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.

Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov+

Neposredni prehodi niso predvideni.

Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov+

Program je odprt za študente drugih primerljivih univerzitetnih programov, zato se lahko v program vključijo študenti, ki so se usposabljali v drugih univerzitetnih programih. Študent, ki želi preiti na univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov, vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program. Vključi se v tisti letnik, za katerega izpolnjuje prehodne pogoje po tem programu, pri čemer mora opraviti vse tiste izpite, ki so specifični za ta program. O prošnji za prehod odloča Senat Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ali organ, ki ga določi senat fakultete.

Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (sprejetih po 11. 6. 2004) v univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov+

Študenti visokošolskega strokovnega programa Metalurške tehnologije, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnega programa prve stopnje Inženirstvo materialov. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V primeru prehoda iz študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v ta študijski program mora kandidat izpolnjevati tudi pogoje za vpis v začetni letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Inženirstvo materialov.

Diplomanti višješolskega programa Metalurške tehnologije, sprejetega pred letom 1994, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom. Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali kateri koli štiriletni srednješolski program.

O prehodih med programi odloča Senat Naravoslovnotehniške fakultete ali organ, ki ga določi senat fakultete.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.