PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
5. semester22515210045030
Izdelovalne tehnologije – Livarstvo450300755
Izdelovalne tehnologije – Preoblikovanje450300755
Toplotna obdelava450300755
Varjenje450300755
Proizvodno inženirstvo450300755
Praktikum preiskava materialov015600755
6. semester2550195045030
Strokovni izbirni 2450300755
Strokovni izbirni 3450300755
Izbirni praktikum450300755
Praktično usposabljanje450300755
Diplomsko delo75075015010
SKUPAJ48015405090060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Posebni preoblikovalni postopki - strokovni450300755
Umetnostno oblikovanje materialov -strokovni300450755
Podjetništvo - strokovni3015150605
Tuji jezik – tehnična angleščina -strokovni450300755
Praktikum izbrana metalurška proizvodna tehnologija450300755
Praktikum inovativni metalurški izdelki in naprave300450755
Praktikum produktni management4515150755
Analiza napak in poškodb - strokovni450300755
Metalurgija prahov - strokovni300450755
Inženirski materiali - strokovni4515150755
Preiskovalne metode metalurških surovin - strokovni450300755
Metalurške peči - strokovni450300755
Livarski materiali - strokovni450300755
Menedžment kakovosti - strokovni300450755
Metalurška keramika - strokovni450300755

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)

Splošni izbirni predmet 1 v vrednosti 5 ECTS študent izbere v okviru predmetnega stebra Splošni izbirni predmeti.

Splošni Izbirni predmet 2 v vrednosti 5 ECTS študent izbere v okviru predmetnega stebra Splošni izbirni predmeti po lastni želji, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi.

Strokovna izbirna predmeta 1 in 2 študent izbere iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti, tako da z izborom potrdi zanimanje za tehnološko znanje ali znanje za operativno delo v laboratorijih za preiskavo in kontrolo lastnosti materialov.

Strokovni izbirni predmet 3 v vrednosti 5 ECTS študent izbere iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti. Izbor predmeta naj bo blizu tematiki praktičnega usposabljanja oz. diplomskega dela.

Izbirni praktikum v vrednosti 5 ECTS študent izbere iz predmetnega stebra Izbirni predmeti – praktikumi.

 

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.