Vse o diplomski nalogi

Na tej strani najdete informacije, vezane na prijavo teme, izdelavo in zagovor diplomskega dela na programih prve stopnje Naravoslovnotehniške fakultete.

Kdaj in kje prijaviti temo diplomskega dela+

Študent mora v VIS-u prijaviti temo diplomskega dela v 3. letniku do 15.4. tekočega leta. Navodila so na priloženi povezavi.  Navodila za prijavo teme v VIS-u

Seznam predlaganih tem najdete na tej strani.

Iz VIS-a natisnjen obrazec prijave teme, podpisan s strani mentorja, s priloženo dispozicijo, oddate v študentski referat fakultete.

Prošnje se obravnavajo predvidoma enkrat mesečno, na seji posameznega oddelka.

Navodila za elektronsko podpisovanje dokumentov najdete na tej strani.

Kdaj in kako bom obveščen o odobreni temi+

O potrditvi naslova teme (morebitni spremembi naslova) in komisiji za oceno ter zagovoru diplomskega dela boste obveščeni na univerzitetni elektronski naslov. Prav tako lahko veljavnost teme preverite tudi v VIS-u.

Veljavnost teme in kaj narediti , ko tema poteče+

Veljavnost teme diplomskega dela je eno leto. Temo je mogoče podaljšati za največ eno leto. Obrazec za podaljšanje veljavnosti najdete na tej strani.

Po preteku dveh let študentu tema zapade in mora prijaviti novo temo.

Navodila za izdelavo diplomskega dela+

Navodila za izdelavo diplomskega dela najdete na tej povezavi. Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu najdete na tej povezavi pod Študij.

 

Kako pravilno napišem ime svojega študijskega programa+

univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Rudarstvo in geotehnologija
univerzitetni študijski program prve stopnje Geotehnologija in okolje

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije
univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov

Plačevanje zagovora diplomskega dela+

Obvestilo glede plačila zagovora zaključnega dela

Od 13.10.2018 bodo morali plačati zagovor diplomskega dela vsi študenti, ki niso plačali šolnine za študij in so ostali brez statusa študenta (prvi odstavek 128. člena Statuta UL).

Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela in so imeli najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela. V tem primeru lahko študent brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Oddaja in zagovor diplomskega dela+
  1. Študent prvo verzijo zaključnega dela odda v pregled mentorju. Ko je s strani mentorja potrjeno, da je delo ustrezno, je delo potrebno oddati v pregled članom komisije.
  2. Ko je delo pregledano s strani vseh članov komisije, ga študent pošlje v pregled knjižničarki (barbara.bohar@ntf.uni-lj.si )
  3. Pred oddajo elektronske verzije zaključnega dela v VIS študent v študentski referat pošlje zaključno delo v Word formatu še v tehnični pregled (majda.strakl@ntf.uni-lj.si ).
  4. Po opravljenem tehničnem pregledu mora mentor študentu odobriti, da zaključno delo lahko vnese v VIS.
  5. Študent naloži v VIS  elektronsko verzijo zaključnega dela v PDF – A formatu (v PDF kliknete na Možnosti/Options tam izberete ISO 19005-1 compliant…) in označi, da sta elektronska in pisna verzija enaki ter da je avtor zaključnega dela. Izjave o avtorstvu se ne tiska več!
  6. Po oddaji dela v VIS mentor pregleda poročilo o plagiatorstvu in odloči ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni popravki, boste obveščeni, kateri popravki so potrebni in koliko časa imate za to. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.
  7. Ko mentor potrdi, da je zaključno delo glede plagiatorstva ustrezno, študent veže zaključno delo in v referat prinese ustrezno število vezanih del (1 vezani izvod je obvezen – to je izvod, ki ga dobi predsednik komisije, o številu ostalih vezanih izvodov se dogovorite z mentorjem in člani komisije).

Do navodil za oddajo in pravilnika lahko dostopate preko VIS-a na zavihku Zaključek študija.

Skladno s pravilnikom je potrebno trdo vezano zaključno delo oddati vsaj deset dni pred zagovorom. Le izjemoma se ta rok lahko skrajša. V primeru, da želi študent zaključiti študij v mesecu septembru, mora oddati trdo vezano zaključno delo, skupaj s pisnim soglasjem članov komisije za zagovor, do konca meseca avgusta tekočega študijskega leta. Več o točnih datumih oddaje si preberite v spodaj priloženih datotekah.

OPOZORILA

  • Pred vezavo morajo diplomsko delo vsebinsko pregledati VSI člani komisije.
  • Za stilno in slovnično neoporečnost zaključnega dela je odgovoren kandidat. V primeru jezikovnih napak lahko mentor ali študijska komisija od kandidata zahtevata predložitev potrdila o lektoriranju.

V času počitnic (julij, avgust) ni zagovorov diplomskih del.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.