Cenik

Izvleček cenika storitev Naravoslovnotehniške fakultete (v EUR) za študijsko leto 2021/22

Izpiti

Izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, dodiplomski študij, 1. stopnja *
Izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, podiplomski študij, 2. in 3. stopnja *
Prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje (diferencialnega) izpita 64,90
Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe s statusom ali brez njega 194,60

Potrdila

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oz. doseženi povprečni oceni v slov. ali angl. j. 4,90
Izdaja drugih potrdil (razen potrdil o vpisu) v slov. ali angl.j. 9,60
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oz. doseženi povprečni oceni v slov. ali angl. j. za osebe brez statusa študenta
9,70
Izdaja drugih potrdil (razen potrdil o vpisu) v slov. ali angl.j. za osebe brez statusa študenta 18,80
Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let*** 68,10

Prošnje, vloge za izdajo sklepov:

O priznanju izpitov, opravljenih zunaj UL 42,20
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po več kot dveletni prekinitvi ali spremembi programa 92,50
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po več kot desetletni prekinitvi ali spremembi programa 183,30
Vsi drugi sklepi 97,30

Izdaja dvojnika:

Dvojnik diplome* 141,10
Dodaten izvod priloge k diplomi* 50,00

Diplomsko delo z zagovorom (samo za osebe brez statusa)

Visokošolski strokovni program, prvostopenjski program (VS) 540,10
Univerzitetni program, prvostopenjski program (UN) 676,40
Magistrski program, drugostopenjski program 1015,40

Dodatno

Prispevek za slavnostno podelitev diplom (plačljivo le ob prvem vpisu v zadnji letnik) 10,00
Prispevek za študentski svet (plačljivo ob vpisu) 3,00
Prejemanje SMS-sporočil (opcija – plačljivo ob vpisu) 5,00
Izpis – taksa 1,81

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov potrdil ne izdajamo tretjim osebam.
V cenah storitev ni vključen DDV.
Druge storitve se zaračunajo po ceniku Univerze v Ljubljani.

* Obračuna se DDV.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.