METALURGIJA IN MATERIALI

Podatki o študijskem programu:

Drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program METALURGIJA IN MATERIALI traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS

Strokovni naslov, ki ga pridobi magister je:

magister/magistrica inženir/-ka Metalurgije in Materialov oz. z okrajšavo mag. inž. metal. in mater..

 

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Metalurgija in materiali je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja in sposobnosti iz temeljnih področij metalurgije in materialov, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja metalurgije in materialov ali s tem povezanega področja. V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se bo privajal dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja bo v največji možni meri preskusil na primerih vaj in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik ožjih področij materialov in metalurgije. Študent osvoji potrebna poglobljena in usmerjena znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, nadgradil bo znanja iz temeljnih predmetov metalurške stroke in specifična znanja iz strokovnih predmetov. V okviru predmetnika in izbirnih predmetov je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija po programih na tretji stopnji. Cilj programa je zagotoviti mednarodno primerljivost, mobilnost in prehodnost, diplomantu pa omogočiti nadaljevanje študija v Evropi in zaposlitev znotraj Evropske unije.

 

Splošne kompetence:

Naziv magister materialov in metalurgija bomo podelili študentom, ki so v ustreznem postopku ocenjevanja pokazali, da:

– obvladujejo temeljna teoretična znanja naravoslovno-matematičnih ved kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi, panožno sorodnimi evropskimi univerzami;

– so osvojili in uporabljajo temeljna strokovna znanja interdisciplinarno povezanih področij, značilnih za delovanje metalurških tehnologij, za odgovorno in kakovostno vodenje tehnologij, njihove kontrole in opozarjanja na možnosti izboljšav in inovacij;

– imajo razvito sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki sorodnih disciplin, kar jim omogoča aktivno sodelovanje v multidisciplinarnih skupinah;

– so pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko vstopili v cikel sklopov predavanj doktorskih programov;

– so sposobni analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose;

– so sposobni razumeti načela vodenja in razumeti poslovno prakso;

– so sposobni razumeti svojo poklicno in etično odgovornost;

– so sposobni samostojnega učenja in imajo potrebo po vseživljenjskem učenju.

 

Kaj pomenijo kompetence na Zavodu RS za zaposlovanje si lahko preberete na:

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/

 

Zbornik DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - METALURGIJA in MATERIALI 24/25
Zbornik DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - MATERIALI IN METALURGIJA 23/24+
Metalurgija in meteriali - Učni načrti predmetov+
zbornik DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - METALURGIJA IN MATERIALI 2022/23+
Splošne kompetence+
  • obvladovanje temeljnega teoretičnega znanja naravoslovno-matematičnih ved: kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi panožno sorodnimi evropskimi univerzami;
  • osvojitev in uporaba temeljnega strokovnega znanja interdisciplinarno povezanih področij, značilnih za delovanje metalurških tehnologij, za odgovorno in kakovostno vodenje tehnologij, njihovo kontrolo in opozarjanje na možnosti izboljšav in inovacij;
  • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, kar omogoča aktivno sodelovanje v multidisciplinarnih skupinah;
  • sposobnost analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in družbene odnose;
  • sposobnost razumevanja načel vodenja in poslovne prakse;
  • sposobnost razumevanja svoje poklicne in etične odgovornosti;
  • sposobnost samostojnega učenja in potreba po vseživljenjskem učenju.
Možnosti zaposlovanja+

Iz področja gospodarstva:

Znanja in usposobljenost magistrov materialov in metalurgije dajejo široke možnosti zaposlovanja v različnih panogah gospodarstva, državni upravi in širše, vključno v raziskovalnih, šolskih in drugih področjih.

Prednost ima zaposlovanje v preoblikovalnih, livarskih, raziskovalnih podjetjih ter drugih bazičnih industrijskih panogah. Podjetja kot so Impol d.o.o., Talum d.d., Acroni d.o.o., Štore Steel d.o.o., Gospodarske zbornice Slovenije in podobno.

 

Iz področja negospodarstva:

Znanja in usposobljenost magistrov metalurgije in materialov dajejo široke možnosti zaposlovanja v različnih panogah gospodarstva, državni upravi in širše, vključno v raziskovalnih, šolskih in drugih področjih.

Prednost ima zaposlovanje v preoblikovalnih, livarskih, raziskovalnih podjetjih ter drugih bazičnih industrijskih panogah. Zaposlitvene potrebe naših magistrantov s področja negospodarstva podajajo mnenja v prilogah Mnenje GZS in Društva livarjev.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.