Vpis v študijskem letu 2021/22 za študente višjih letnikov

Na tej strani boste našli vse potrebne informacije za vpis v študijskem letu 2021/22.

Navodila za vpis in tiskanje potrdil o vpisu in opravljenih izpitih za že vpisane študente+

Vpis bo potekal preko Študentskega informacijskega sistema VIS, povezava VIS-MONT http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vis/ in sicer boste imeli možnost izpolnjevati elektronski vpisni list od predvidoma 2.8.2021, v kolikor boste seveda izpolnjevali pogoje za vpis v višji letnik oz. ponovni vpis v letnik.

V letošnjem študijskem letu naj vpisnih listov ne bi bilo več potrebno fizično pošiljati v referat. Dokončno bomo vedeli do konca meseca junija.

Ko boste izpolnili vpisni list vam bomo v nekaj dneh na vaš elektronski naslov poslali račun za vpisnino.

Po plačilu vpisnine si boste potrdila o vpisu sami natisnili iz VIS-a. Potrdila najdete na MOJI PODATKI – Potrdilo o vpisu. Natisnete si lahko potrdila za študijska leta, v katerih ste imeli status študenta. Natisnete si lahko potrdilo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tukaj si lahko natisnete tudi potrdilo o opravljenih izpitih.

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (ustrezno št. KT glede na študijski program) in se želite ponovno vpisati v isti letnik, (pa do sedaj še niste ponavljali ali menjali študijskega programa), v študentski referat do 20.9.2021 sporočite, da vam odpremo vpisni list za ponavljanje.

NE POZABITE – ZADNJI DAN ZA VPIS JE ČETRTEK 30.9.2021!!!

 

Navodila za vpis v dodatno leto (absolventski status) za študijsko leto 2021/2022+

Navodila za vpis najdete pod Navodila za vpis in tiskanje potrdil o vpisu in opravljenih izpitih za že vpisane študente

Kdor je ponavljal ali menjal študijski program ali smer po 1.10.2012, nima možnosti vpisa v absolventski status oz. »dodatno leto«.

Za morebitni ponovni vpis v zaključni letnik študija (podaljšanje statusa ob upravičenih razlogih) je potrebno vložiti prošnjo. Navodila za oddajo prošenj najdete pod Navodili za oddajo prošenj za vpis brez opravljenih obveznosti za študijsko leto 2021/22.

NE POZABITE – ZADNJI DAN ZA VPIS JE ČETRTEK 30.9.2021!!!

Pogoji za vpis v višji letnik oz. za ponovni vpis v letnik 2021/22+

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (ustrezno št. KT glede na študijski program) in se želite ponovno vpisati v isti letnik, (pa do sedaj še niste ponavljali ali menjali študijskega programa), v študentski referat (majda.strakl@ntf.uni-lj.si) do 20.9.2021 sporočite, da vam odpremo vpisni list za ponavljanje.

PRESTOPNI POGOJI 2021-2022 dodiplomski

Navodila za oddajo prošenj za vpis brez opravljenih obveznosti za študijsko leto 2021/22+

Oddaja prošenj poteka preko informacijskega sistema VIS in sicer boste prošnje lahko vnašali od 6. – 9.9.2021.
V referat morate natisnjene in podpisane prošnje oddati do 10.9.2021 do 12h. Na VIS-u boste lahko spremljali v kateri fazi reševanja je vaša vloga. Prav tako boste preko VIS-a dobili vpogled v sklep o rešitvi vaše vloge.

Prošnjo oddajte, tudi če še čakate na rezultate izpita. V kolikor boste naknadno izpolnili pogoje za redni vpis, se vaša prošnja zavrže. Po 10.9.2021 namreč ne bo več mogoče oddati prošnje za pogojni vpis.

Prošnja gre v obravnavo šele, ko v študentski referat prejmemo podpisano pisno vlogo s prilogami!

Rešitev vaše prošnje boste videli v VIS-u predvidoma 20.9.2021.

Skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov vam informacij o rešitvi vaše prošnje ne posredujemo po telefonu.

Končna navodila glede vrst prošenj bomo objavili naknadno, ko bodo sprejeti.

 

 

Navodila za oddajo pritožbe na zavrnjeno prošnjo+

Če izrek, ki ga študent prejme, zanj ni ugoden, ima skladno s Statutom UL pravico do pritožbe.

Prvi korak je zahtevek za izdajo sklepa.

Od »Datuma izdaje sklepa« začne teči rok za oddajo »Vloge za obrazložitev sklepa« (3 dni).

Študent zahteva obrazložitev sklepa tako, da klikne na gumb »Oddaj zahtevek za obrazložitev«.

Če študent ne odda zahtevka za obrazložitev, gumb za oddajo in tiskanje zahtevka po treh delovnih dneh izgine in študent s tem izgubi pravico do oddaje tega zahtevka, ob tem pa tudi pravico do oddaje pritožbe.

Drugi korak je oddaja pritožbe

Po vpogledu v obrazložitev za študenta neugodno rešene prošnje, se na dnu pregleda »Obravnavane prošnje« pojavi gumb, ki študentu omogoča oddajo pritožbe. Ta gumb je študentu viden 8 dni od vnosa ‘Dt. izdaje obrazložitve sklepa’.

Vzrok lahko študent izbere iz vnaprej pripravljenega nabora, skladno s 106. členom Statuta UL. Poleg vzroka, mora študent obvezno izpolniti tudi polje »Utemeljitev pritožbe«. V nasprotnem primeru mu sistem ne omogoči naslednjega koraka.

Ko študent izpolni vsa zahtevana polja, pritožbo natisne. Natisnjeno prošnjo dostavi v študentski referat najkasneje do 23. 9. 2021 do 12. ure. Študent vidi sklep o razrešitvi pritožbe v spletnem referatu. Sklep organa o pritožbi je skladno s 109. členom Statuta UL dokončen.

Navodila za podaljšanje statusa zaradi posledic Covid-19+

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020 in 2021, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2020/2021 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje, oziroma za zaključek študija, bodo predvidoma imeli pravico zaprositi za podaljšan statusa študenta v študijskem letu 2021/22 (odvisno od tega, ali bo to potrjeno v interventnem zakonu).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavljali študenti, ki zaradi zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

  • v študijskem letu 2020/2021 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik;
  • ne bodo mogli zaključiti študija/diplomirati oz. magistrirati

Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na COVID 19.​

Če obstajajo razlogi za podaljšanje statusa iz drugih razlogov, izberite v VIS-u to možnost in ne podaljšanje statusa zaradi Covid-19.

Navodilo za oddajo prošnje zaradi razlogov, povezanih s Covid-19:

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

V VIS-u izberete opcijo podaljšanje statusa zaradi Covid-19.

V prošnji bodo morali pojasniti, katere konkretne okoliščine, vezane na epidemijo Covid -19, so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2020/2021, saj epidemija sama po sebi ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.

Upravičene razloge individualno presojajo Študijske komisije oddelkov in študijska komisija NTF

Upravičen razlog je neizveden pedagoški proces ali del pedagoškega procesa, s čimer je bilo študentu onemogočeno opravljanje obveznosti, ki so določene s študijskim programom (npr. laboratorijske vaje, praktično usposabljanje, ekskurzije, seminarji, terenske vaje, ipd.). Upravičen razlog za podaljšanje statusa je lahko tudi neopravljeno zaključno delo, če kandidat in mentor izkažeta, da je razlog za neopravljeno zaključno delo neposredno vezan na izredne okoliščine COVID-19 (npr. nedostopnost materiala, opreme in literature, onemogočeno sodelovanje s testnimi osebami, podjetji in ustanovami, vključenimi v raziskavo, ipd.). Študent, ki prosi za podaljšanje statusa zaradi nezmožnosti izdelave zaključnega dela, mora imeti pred oddajo vloge za podaljšanje statusa opravljene vse izpite.

Če študent nima dogovorjene in prijavljene teme zaključnega dela, za podaljšanje statusa iz razloga nedokončanja študija na podlagi interventnega zakona ne more zaprositi.

Študenti, za katere je bil pedagoški proces izveden (četudi prilagojeno) v celoti, niso upravičeni do podaljšanja statusa oz. do izjemnega napredovanja v višji letnik na podlagi interventnega zakona.

Ti študenti lahko dokažejo upravičene razloge podaljšanje statusa le skladno s 126. členom Statuta UL ter 70. členom ZVIS-a.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

  • ki so v študijskem letu 2020/21 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov),
Kaj moram narediti če želim izbrati predmet na drugi fakulteti ali drugem študijskem programu+

Študenti si lahko izbirne predmete izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL. Število kreditnih točk, ki jih lahko pridobite na ta način je odvisno od vašega študijskega programa.

Morebitne zamenjave izbirnih predmetov lahko opravite do 8.10.2021 za predmete zimskega semestra in do 31.10.2021 za  predmete letnega semestra.

Postopek je sledeč:

  1. Na vpisnem listu ob vpisu izberete enega od naših ponujenih predmetov.
  2. Izpolnite obrazca Zamenjava izbirnega predmeta in Vpis zunanjih izbirnih predmetov na drugih fakultetah. Oba obrazca (najdete ju na koncu te strani) oddate v referat:
  • do 8.10.2021, če gre za predmete zimskega semestra
  • do 31.10.2021, če gre za predmete letnega semestra

V vašem elektronskem indeksu vam bomo, po prejemu teh obrazcev in potrditvi zamenjave na seji oddelka, zamenjali predmete.

Zamenjava_izbirnega_predmeta

Izbira predmeta na drugi fakulteti ali programu

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.