Vpis v študijskem letu 2022/23 za študente višjih letnikov

Na tej strani boste po 1.6.2023 našli vse potrebne informacije za vpis v študijskem letu 2023/24.

Navodila za vpis in tiskanje potrdil o vpisu in opravljenih izpitih za že vpisane študente+

Vpis bo potekal preko Študentskega informacijskega sistema VIS, povezava VIS-MONT http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vis/ in sicer boste imeli možnost izpolnjevati elektronski vpisni list od predvidoma 1.8.2022, v kolikor boste seveda izpolnjevali pogoje za vpis v višji letnik oz. ponovni vpis v letnik.

Vpisnih listov se ne pošilja več v referat.

Ko boste izpolnili vpisni list vam bomo v nekaj dneh na vaš elektronski naslov poslali račun za vpisnino.

Po plačilu vpisnine si boste potrdila o vpisu sami natisnili iz VIS-a. Potrdila najdete na MOJI PODATKI – Potrdilo o vpisu. Natisnete si lahko potrdila za študijska leta, v katerih ste imeli status študenta. Natisnete si lahko potrdilo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tukaj si lahko natisnete tudi potrdilo o opravljenih izpitih.

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (ustrezno št. KT glede na študijski program) in se želite ponovno vpisati v isti letnik, (pa do sedaj še niste ponavljali ali menjali študijskega programa), v študentski referat do 20.9.2022 sporočite, da vam odpremo vpisni list za ponavljanje.

NE POZABITE – ZADNJI DAN ZA VPIS JE PETEK 30.9.2022!!!

Navodila za vpis v dodatno leto (absolventski status) za študijsko leto 2022/2023+

Navodila za vpis najdete pod Navodila za vpis in tiskanje potrdil o vpisu in opravljenih izpitih za že vpisane študente

Kdor je ponavljal ali menjal študijski program ali smer po 1.10.2012, nima možnosti vpisa v absolventski status oz. »dodatno leto«.

Za morebitni ponovni vpis v zaključni letnik študija (podaljšanje statusa ob upravičenih razlogih) je potrebno vložiti prošnjo. Navodila za oddajo prošenj najdete pod Navodili za oddajo prošenj za vpis brez opravljenih obveznosti za študijsko leto 2022/23.

NE POZABITE – ZADNJI DAN ZA VPIS JE PETEK 30.9.2022!!!

Pogoji za vpis v višji letnik oz. za ponovni vpis v letnik 2022/23+

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (ustrezno št. KT glede na študijski program) in se želite ponovno vpisati v isti letnik, (pa do sedaj še niste ponavljali ali menjali študijskega programa), v študentski referat (majda.strakl@ntf.uni-lj.si) do 20.9.2022 sporočite, da vam odpremo vpisni list za ponavljanje.

PRESTOPNI POGOJI 2022-2023 dodiplomski

Navodila za oddajo prošenj za vpis brez opravljenih obveznosti za študijsko leto 2022/23+

Oddaja prošenj poteka preko informacijskega sistema VIS in sicer boste prošnje lahko vnašali od 5. – 8.9.2022.
V referat morate natisnjene in podpisane prošnje oddati do 9.9.2022 do 12h. Na VIS-u boste lahko spremljali v kateri fazi reševanja je vaša vloga. Prav tako boste preko VIS-a dobili vpogled v sklep o rešitvi vaše vloge.

Prošnjo oddajte, tudi če še čakate na rezultate izpita. V kolikor boste naknadno izpolnili pogoje za redni vpis, se vaša prošnja zavrže. Po 8.9.2022 namreč ne bo več mogoče oddati prošnje za pogojni vpis.

Prošnja gre v obravnavo šele, ko v študentski referat prejmemo podpisano pisno vlogo s prilogami (osebno ali po pošti)!

Rešitev vaše prošnje boste videli v VIS-u predvidoma 20.9.2022.

Skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov vam informacij o rešitvi vaše prošnje ne posredujemo po telefonu.

VRSTE PROŠENJ IN NAVODILA ZA ODDAJO PROŠENJ 2022-2023

Navodila za oddajo pritožbe na zavrnjeno prošnjo+

Če izrek, ki ga študent prejme, zanj ni ugoden, ima skladno s Statutom UL pravico do pritožbe.

Prvi korak je zahtevek za izdajo sklepa.

Od »Datuma izdaje sklepa« začne teči rok za oddajo »Vloge za obrazložitev sklepa« (3 dni).

Študent zahteva obrazložitev sklepa tako, da klikne na gumb »Oddaj zahtevek za obrazložitev«.

Če študent ne odda zahtevka za obrazložitev, gumb za oddajo in tiskanje zahtevka po treh delovnih dneh izgine in študent s tem izgubi pravico do oddaje tega zahtevka, ob tem pa tudi pravico do oddaje pritožbe.

Drugi korak je oddaja pritožbe

Po vpogledu v obrazložitev za študenta neugodno rešene prošnje, se na dnu pregleda »Obravnavane prošnje« pojavi gumb, ki študentu omogoča oddajo pritožbe. Ta gumb je študentu viden 8 dni od vnosa ‘Dt. izdaje obrazložitve sklepa’.

Vzrok lahko študent izbere iz vnaprej pripravljenega nabora, skladno s 106. členom Statuta UL. Poleg vzroka, mora študent obvezno izpolniti tudi polje »Utemeljitev pritožbe«. V nasprotnem primeru mu sistem ne omogoči naslednjega koraka.

Ko študent izpolni vsa zahtevana polja, pritožbo natisne. Natisnjeno prošnjo dostavi v študentski referat najkasneje do 23. 9. 2022 do 12. ure. Študent vidi sklep o razrešitvi pritožbe v spletnem referatu. Sklep organa o pritožbi je skladno s 109. členom Statuta UL dokončen.

Covid-19+

V študijskem letu 2022/23 podaljšanje statusa študenta iz razloga Covid-19 ni mogoče.

Kaj moram narediti če želim izbrati predmet na drugi fakulteti ali drugem študijskem programu+

Študenti si lahko izbirne predmete izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL. Število kreditnih točk, ki jih lahko pridobite na ta način je odvisno od vašega študijskega programa.

Morebitne zamenjave izbirnih predmetov lahko opravite do 7.10.2022 za predmete zimskega semestra in do 31.10.2022 za  predmete letnega semestra.

Postopek je sledeč:

  1. Na vpisnem listu ob vpisu izberete enega od naših ponujenih predmetov.
  2. Izpolnite obrazca Zamenjava izbirnega predmeta in Vpis zunanjih izbirnih predmetov na drugih fakultetah. Oba obrazca (najdete ju na koncu te strani) oddate v referat:
  • do 7.10.2022, če gre za predmete zimskega semestra
  • do 31.10.2022, če gre za predmete letnega semestra

V vašem elektronskem indeksu vam bomo, po prejemu teh obrazcev in potrditvi zamenjave na seji oddelka, zamenjali predmete.

Zamenjava_izbirnega_predmeta

Izbira predmeta na drugi fakulteti ali programu

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.