Katedra za metalografijo

Katedra za metalografijo

PREDSTOJNIK KATEDRE
Prof. dr. Boštjan Markoli
Tel: 01 4704 614
e-mail: bostjan.markoli@ntf.uni-lj.si

ČLANI KATEDRE
izr.prof. dr. Iztok Naglič
Tel: 01 4704 631
e-mail: iztok.naglic@ntf.uni-lj.si

Asistent dr. Blaž Leskovar
Tel: 01 4704 506
e-mail:blaz.leskovar@ntf.uni-lj.si

mladi raziskovalec
asistent Adam Zaky, mag.inž.metal in mater.
e-mail: adam.zaky@ntf.uni-lj.si
Tel: 01 4704 534

Katedra za metalografijo skrbi za pouk temeljnih predmetov s področja fizikalne metalurgije in materialov. To so predmeti: Osnove fizikalne metalurgije, Metalografija, Fizikalna metalurgija I in II, Analiza strukture in sestave, Struktura in lastnosti materialov, Načrtovanje materialov, Strjevanje in konstitucija kovinskih materialov, Nauk o kovinah, Fizika in kemija površin ter Sinteza materialov. Skozi te teoretične predmete študenti pridobijo osnovno in poglobljeno znanje, ki ga potrebujejo ne le za razumevanje zgradbe, obnašanja in uporabnosti tradicionalnih materialov, temveč tudi kot podlago za inovativno verifikacijo sodobnih ter načrtovanje in razvoj novih kovinskih in nekovinskih materialov. Pri tem je v ospredju uvajanje in usmerjanje študentov v samostojno delo pri karakterizaciji in razvojnem delu, povezanima s sestavo, zgradbo in lastnostmi.
Sodelavci katedre se vključujejo v raziskovalno delo, in sicer predvsem pri temeljnih raziskavah, sodelujejo pa tudi pri industrijsko razvojnih raziskavah doma in v tujini. Področja raziskav na katedri so usmerjena k vprašanjem, kot so: mehanizmi tvorbe kali, procesi kristalizacije in strjevanja, konstitucija zlitinskih sistemov, razvoj mikrostrukture in lastnosti izločevalno utrjenih zlitin; modificiranje železovih, bakrovih in aluminijevih zlitin, zgradba intermetalnih faz, proces spajanja kovinskih materialov, nukleacija in rast tankih kovinskih plasti ter temeljna karakterizacija materialov. V okviru teh raziskav se izdelajo tudi diplomska, magistrska in doktorska dela. V posameznih primerih se študenti v raziskavo vključijo že pred diplomo.
Sodelovanje Katedre za metalografijo z drugimi katedrami OMM, fakultetami UL, inštituti doma in v tujini je v glavnem temeljnega značaja, včasih pa se z njim rešuje tehnološka problematika, ki je povezana s premenami tekoče/trdno ter premenami v trdnem kovinskem stanju z vpogledom v razvoj mikrostrukture in fizikalno-metalurške lastnosti, ki izvirajo iz makro-, mikro- in nanopodročja. V ta namen je katedra opremljena s priborom in laboratorijskimi toplotnimi agregati za mikrosintezo in toplotno obdelavo kovinskih materialov, sodobnimi napravami in aparaturami za zanesljivo vzorčenje in preparacijo vzorcev zlasti za svetlobno in elektronsko mikroskopijo ter priborom in programi za analizo in interpretacijo raziskovalnih rezultatov s področja svetlobne mikroskopije, vizualne in strukturne elektronske mikroskopije, rentgenske fazne in strukturne analize ter preiskav s spektroskopijo Augerjevih elektronov (AES).

Metalografski laboratorij
Metalografski laboratorij po zasnovi in opremi predstavlja povezavo pedagoškega dela z znanstvenoraziskovalnim delom, kar se kaže v raziskovanju, opisovanju in vrednotenju mikrostrukture materialov s kovinsko osnovo. Študentom omogoča spoznavanje metod za praktično delo pri analizi zgradbe in mikrokemične sestave v povezavi s konstitucijo zlitinskih sistemov ter navajanje na samostojno delo in ustrezno izbiro analiznih metod glede na konkretne naloge materialografske analize in karakterizacije materialov.

Oprema
Posebne uporovne laboratorijske peči za sintezo, toplotno obdelavo in krmiljeno kristalizacijo kovinskih materialov.
Kompletna oprema za različne metode jemanja in preparacije vzorcev za vizualno, kvantitativno, strukturno in mikrokemično metalografijo.
Elektrolizno poliranje in jedkanje. Elektrokemično in ionsko tanjšanje elektronsko transparentnih vzorcev.
Pribor in oprema za kemično in fizikalno kontrastiranje površine za raziskave in karakterizacijo materialov z vizualno materialografijo.
Pribor in oprema za analizo in interpretacijo rezultatov raziskav na področju strukturne materialografije.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.