Pogoji za napredovanje v programu

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Pogoji za napredovanje po študijskem programu so usklajeni s 151. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do izteka študijskega leta dosegel 49 kreditnih točk po ECTS.

Za vpis v tretji letnik mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika (60 KT) in zbranih 49 kreditnih točk iz drugega letnika.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni dosegel 49 kreditnih točk po ECTS, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa Statut UL.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 25 kreditnih točk po ECTS. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo (OMM), NTF, UL.

Na OMM, NTF imamo že vrsto let utečen sistem mentorstva za naše študente. Prav tako bomo podoben sistem, nadgrajen s tutorsko pomočjo, nudili študentu tudi v okviru novega visokošolskega strokovnega študijskega programa Metalurške metalurgije, kar je v skladu z 9. točko 7. člena Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje mentorje letnika. Prav tako bodo posamezni študenti takoj ob vpisu dobili svoje tutorje iz vrst študentov višjih letnikov, ki jim bodo z mentorji pomagali pri opredelitvi za izbirne predmete in podobno.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat NTF, UL na podlagi prošnje kandidata in obrazložitve mnenja Študijske komisije NTF, UL. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 20 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za podaljšanje in za mirovanje statusa študenta

Pogoji za podaljšanje statusa študenta so določeni z 158. členom, pogoji za mirovanje statusa študenta pa z 240. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

 

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.