CLEANTEX: Čista in inovativna strategija tekstilstva za krožno gospodarstvo

NAMEN

Glavni namen projekta CLEANTEX je spodbujati vpeljavo konceptov krožnega gospodarstva in eko-oblikovanja, t.j. ekološko primerne zasnove izdelkov, da bi z medsektorskim sodelovanjem na visokošolskih institucijah izboljšali veščine študentov tekstilnega inženirstva ter delavcev v tej panogi. Nadalje je namen projekta rešiti problem onesnaževanja v tekstilni industriji in izboljšati trajnost v sektorju.

Projekt CLEANTEX je usklajen s prenovljenim Akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in novo industrijsko politiko, izdanima marca 2020. Poleg tega je CLEANTEX spodbuda za uveljavitev nove politike Evropske komisije na področju tekstilstva do leta 2021.

 

CILJI

Cilji projekta CLEANTEX vključujejo razvoj treh intelektualnih rezultatov (IR) ter organizacijo intenzivne poletne šole:

  • IR1: razvoj spletne učilnice ”MOOC” o krožnem gospodarstvu in eko-oblikovanju na področju tekstilne industrije
  • IR2: razvoj tabora ”BOOTCAMP”, ki vključuje praktične primere in metodologijo s področja tekstilstva za študente, ki se bodo udeležili intenzivne poletne šole.
  • IR3: razvoj e-knjige s praktičnimi primeri o uporabi vrednotenja okoljskega vpliva (LCA) in eko-oblikovanja v sodobni tekstilni industriji.

Poletna šola: organizacija intenzivne poletne šole v Ljubljani v letu 2022, kjer se bodo študenti treh univerz partneric projekta usposabljali z uporabo spletne učilnice ”MOOC”, metodologije tabora ”BOOTCAMP” in praktičnih primerov, predstavljenih v e-knjigi.

 

PARTNERJI

Partnerji na projektu so Kaunas University of Technology iz Litve kot koordinator, Univerza v Ljubljani iz Slovenije, AEI Tèxtils in LEITAT iz Španije, CRE.THI.DEV iz Grčije, CIAPE in Environment Park iz Italije in Ecole Nationale Superieure d’Arts Industries Textiles iz Francije.

 

SOFINANCIRANJE

CLEANTEX sofinancira program ERASMUS+ Evropske komisije v okviru razpisa Strateško partnerstvo za visoko šolstvo (pogodba o sofinanciranju 2020-1-LT01-A203 -077874). Trajanje projekta: 1. 11. 2020 – 31. 1. 2023.

 

POVEZAVA DO SPLETNE STRANI PROJEKTA.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.