Katja Brenčič

Izobrazba
2017, dipl. oblik. tekst. in oblač.
2020, mag. akad. oblik. tekst. in oblač.

Sodelovanje na projektih
Applause – Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev (vodja: Mestna Občina Ljubljana; Koordinator na NTF: izr. prof. dr. Marija Gorjanc)
J2-1720 Okolju prijazna in-situ sinteza ZnO nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij (vodja: izr. prof. dr. Marija Gorjanc)
L2-9199 Čiščenje in formulacija kemikalij s superkritičnimi fluidi (vodja: red. prof. dr. Željko Knez, univ. dipl. inž. kem. tehnol.)

Bibliografija

Izvirni znanstveni članek

FORTE-TAVČER, Petra, BRENČIČ, Katja, FINK, Rok, TOMŠIČ, Brigita. Influence of hydrogen peroxide on disinfection and soil removal during low-temperature household laundry. Molecules. 2022, vol. 27, iss. 1, str. 1-11, ilustr. ISSN 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/27/1/195. [COBISS.SI-ID 92268803], [JCR, SNIP]

Pregledni znanstveni članek:

PRIMC, Gregor, BRENČIČ, Katja, MOZETIČ, Miran, GORJANC, Marija. Recent advances in the plasma-assisted synthesis of zinc oxide nanoparticles. Nanomaterials. [Online ed.]. 2021, vol. 11, no. 5, str. 1191-1-1191-19. ISSN 2079-4991. DOI: 10.3390/nano11051191. [COBISS.SI-ID 61486851], [JCR, SNIP, WoS do 7. 12. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]

Strokovni članek:

BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Barvanje volne, bombaža in lanu z barvili, pridobljenimi iz tujerodnih invazivnih rastlin = Dyeing wool, cotton and flax with dyes obtained from invasive alien plants. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 62, priloga 1, str. si 38-sl 50. ISSN 0351-3386. [COBISS.SI-ID 3612272]
BRENČIČ, Katja, BURGER, Katja, KERT, Mateja. Oblikovanje kuhinjskega tekstila s termokromnim barvilom ter nanos vodo- in oljeodbojne apreture = Design of kitchen linen with thermochromic dye and application of water and oil repellent finish. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 61, priloga 2, str. si90-sl99, ilustr. ISSN 0351-3386. [COBISS.SI-ID 3578480]

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

FORTE-TAVČER, Petra, BRENČIČ, Katja, TOMŠIČ, Brigita. Effect of added hydrogen peroxide on textiles during household washing. V: GUXHO, Genti (ur.). Book of proceedings. 9th International Textile Conference & 3rd International Conference on Engineering and Entrepreneurship 2021, November 18-19, 2021, Tirana, Albania. Tirana: Polytechnic Iniversity of Tirana, Mechanical Engineering Faculty, 2021. Str. 11-15, ilustr. ISBN 978-9928-309-31-0. [COBISS.SI-ID 92098307]

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferencah:

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. In situ synthesis of ZnO nanoparticles on cotton with plant waste extracts. V: GUXHO, Genti (ur.). Book of proceedings. 9th International Textile Conference & 3rd International Conference on Engineering and Entrepreneurship 2021, November 18-19, 2021, Tirana, Albania. Tirana: Polytechnic Iniversity of Tirana, Mechanical Engineering Faculty, 2021. Str. 9. ISBN 978-9928-309-31-0. [COBISS.SI-ID 92104707]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Japanese knotweed extracts as biochemicals for in situ synthesis of ZnO nanoparticles on cotton. V: HORVAT, Monika (ur.), et al. Cutting Edge 2021 : Scientific conference for young researchers : Independent in science : Thursday, 16. 09. 21, virtual conference : book of abstracts. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021. Str. 19, ilustr. ISBN 978-961-7078-21-3. [COBISS.SI-ID 77139971]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Development of colorful and UV protective cotton fabric through green in situ synthesis of ZnO. V: TechConnect Europe Innovation Conference & EXPO : [full program, abstracts] : Malmö, Sweden, November 15-17, 2021. Malmö: TechConnect. 2021, [1 str.]. https://events.techconnect.org/Europe/program/full.html. [COBISS.SI-ID 85670915]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Imparting UV protection of cotton with in situ synthesized ZnO-NP using food waste extracts. V: Unfolding the future : book of abstracts. 20th World Textile Conference AUTEX 2021, 5 – 9 September 2021, Guimarães, Portugal, online. Guimarães: University of Minho, 2C2T – Centre of Textile Science and Technology, 2021. Str. 544-545. ISBN 978-989-54808-6-9. https://drive.google.com/file/d/1jajm97EiNZa-46NKKjY09ooCTVd57XzC/view. [COBISS.SI-ID 77159427]

BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Dyeing cotton with dyes obtained from invasive alien plants. V: KLJUN, Jakob (ur.), PALJK, Tina (ur.). Communicating in science : book of abstracts. Cutting Edge, scientific conference for young researchers, 17. 9. 2019. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. Str. 54, ilustr. ISBN 978-961-7078-04-6. www.cutting-edge.si/wp-content/uploads/2019/02/BoA-2019-final.pdf. [COBISS.SI-ID 3642992]

BRENČIČ, Katja, BURGER, Katja, GORJANC, Marija. Barvanje bombažne lanene tkanine z ekstraktom plodov octovca za oblikovanje dekorativnega izdelka za dom = Dyeing cotton and flax fabric with staghorn sumac fruit extract for design of home-decor item. V: GORJANC, Marija (ur.), SIMONČIČ, Barbara (ur.). Sodobni tekstilni materiali : zbornik izvlečkov. 48. simpozij o novostih v tekstilstu, Ljubljana, 6. junij 2019. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2019. Str. 22. ISBN 978-961-6900-25-6. [COBISS.SI-ID 3608432]

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci:

RUS, Katarina, BRENČIČ, Katja, HRASTAR, Zala, VRHOVSKI, Iris, KAVNIK, Robert, BURGER, Katja, BIZJAK, Matejka. Ponovna uporaba dekorativnih tekstilij = Re-use of decorative textiles. V: GORJANC, Marija (ur.), SIMONČIČ, Barbara (ur.). Sodobni tekstilni materiali : zbornik izvlečkov. 48. simpozij o novostih v tekstilstu, Ljubljana, 6. junij 2019. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2019. Str. 51. ISBN 978-961-6900-25-6. [COBISS.SI-ID 3609968]

Magistrsko delo:

BRENČIČ, Katja. Barvanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in oblikovanje dekorativnih izdelkov za dom : magistrsko delo = Dyeing with invasive alien plants and design of decorative household items : master’s thesis. Ljubljana: [K. Brenčič], 2020. XIV, 59 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119499&lang=slv. [COBISS.SI-ID 29282307]

Diplomsko delo:

BRENČIČ, Katja. Oblikovanje kuhinjskega tekstila s termokromnim barvilom ter nanos vodo-in oljeodbojne apreture : diplomsko delo = Design of kitchen linen with thermochromic dye and application of water and oil repellent finish : diploma thesis. Ljubljana: [K. Brenčič], 2017. XII, 67 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95329. [COBISS.SI-ID 3417968]

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.