48. simpozij o novostih v tekstilstvu

Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije – IRSPIN organizirata

48. simpozij o novostih v tekstilstvu z naslovom

SODOBNI TEKSTILNI MATERIALI

 

Dogodek bo potekal v četrtek, 6. junija 2019, na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, 1000 Ljubljana.

Osrednje teme simpozija:

 • novosti na področju tekstilnih vlaken
 • napredne tekstilne in oblačilne tehnologije
 • oblikovanje tekstilij in oblačil
 • nega tekstilij
 • zagotavljanje kakovosti
 • ekologija
 • trženje

Vljudno vas vabimo, da se simpozija udeležite in na njem tudi aktivno sodelujete.

Rok za oddajo izvlečkov: 15. april 2019  6. maj 2019 – PODALJŠAN ROK ODDAJE! 

Simpozij je uvrščen med dogodke ob stoletnici Univerze v Ljubljani.

 

Veselimo se srečanja z vami!

Kotizacija in sponzorstvo+

Kotizacija

 • 70,00 EUR z DDV (samostojna kotizacija)
 • 50,00 EUR z DDV (za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja/organizacije)
 • udeležba za študente je brez kotizacije

Kotizacija vključuje udeležbo na simpoziju, zbornik izvlečkov, pijačo in prigrizke med odmori ter kosilo.

Sponzorstvo

 • 100,00 EUR z DDV (objava oglasa v zborniku izvlečkov in na spletu, brezplačna kotizacija za enega poslušalca)
 • 150,00 EUR z DDV (objava oglasa v zborniku izvlečkov in na spletu, razstavni prostor na dan simpozija, brezplačna kotizacija za enega poslušalca)

 

Plačilo kotizacije ali sponzorstva se izvede do datuma 29.5.2019, na naslov:

 

Univerza v Ljubljani

Naravoslovnotehniška fakulteta

Aškerčeva cesta 012

1000 Ljubljana

 

UJP št.: SI56 0110 0603 0708 186

Matična št.: 1627074

ID št.: SI24405388

Sklic: 501 5000 50920

S pripisom “ime in priimek udeleženca” (kotizacija) ali »ime podjetja« (sponzorstvo)

Programski in organizacijski odbor+

Programski odbor:

Barbara Simončič, predsednik

Mateja Bizjak

Andrej Demšar

Alenka Pavko Čuden

Tatjana Rijavec

 

Organizacijski odbor:

Marija Gorjanc, predsednik

Petra Forte-Tavčer

Barbara Golja

Brigita Tomšič

Mateja Kert

Klara Kostajnšek

Priprava izvlečka in prijavnica+

Izpolnjeno prijavnico in izvleček pošljite na naslov: snt@a.ntf.uni-lj.si

 

Priprava prispevka+
 • Predavanje

Predavanje naj spremlja PowerPoint predstavitev, ki jo prinesete na USB ključku in predate moderatorju, da jo naloži na računalnik. Če vaša predstavitev vsebuje video ali zvok, prosimo, da prinesete tudi avdio in video datoteke.

 • Poster
Vsebina in pisava na posterju, velikosti 70 cm (š) x 100 cm (v), naj bo dovolj velika in razločna, da bo berljiva z oddaljenosti 1 m. Natisnjene posterje prinesite s seboj in jih namestite na panoje pod ustrezno številko. Številko posterja boste prejeli na dan simpozija. Potrebščine za namestitev posterjev bodo na voljo pri panojih.
Program+

Urnik

8:00 − 12:00 Registracija 1. nadstropje
                               48. SNT (1. nadstropje)  
9:00 − 9:15 Otvoritev simpozija P-104
9:15 – 10:20 Vabljeni predavanji, predavanje
10:20 – 10:45 Odmor za kavo P-101
10:45 – 12:30 Predavanja P-104
12:30 – 13:30 Kosilo (pritličje) P-006
13:30 – 14:30 Poster sekcija P101
14:30 – 15:30 Predavanja P-104
15:30 Zaključek simpozija

 

Program 48. SNT

Vabljeni predavanji:

9.15 – 9.35
UNIVERZA V LJUBLJANI KOT STIČIŠČE PRILOŽNOSTI
Tanja DMITROVIĆ

9.35 – 10.05
INŽENIRSKI KOMPOZITI
Tatjana RIJAVEC

Predavanje:

10.05 – 10.20
PRESTRUKTURIRANJE IN RELOKACIJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKI TEKSTILNI INDUSTRIJI
Barbara Jernejčič Dolinar, Štefan BOJNEC

10.20 – 10.45   Odmor za kavo

Predavanja:

10.45 – 11.00
TEMPERATURNO IN PH OZIVNI HIDROGELI ZA PAMETNE OBLOGE ZA RANE
Danaja ŠTULAR, Ivan JERMAN, Barbara SIMONČIČ, Brigita TOMŠIČ

11.00 – 11.15
NOV POSTOPEK PROIZVODNJE OGNJEVARNIH TEKSTILNIH FILAMENTOV IZ POLIAMIDA 6
Jelena VASILJEVIĆ, Marija ČOLOVIĆ, Matic ŠOBAK, Ivan JERMAN, Barbara SIMONČIČ, Andrej DEMŠAR, Barbara GOLJA, Mirjam LESKOVŠEK, Vili BUKOŠEK, Giulio MALUCELLI

11.15 – 11.30
OPTIMIZACIJA PARAMETROV 3D TISKANJA ZA PREOBLIKOVANJE 4D PRIMITIVOV
Matej PIVAR, Deja MUCK

11.30 – 11.45
BARVANJE BOMBAŽNE IN LANENE TKANINE Z EKSTRAKTOM PLODOV OCTOVCA ZA OBLIKOVANJE DEKORATIVNEGA IZDELKA ZA DOM
Katja BRENČIČ, Katja BURGER, Marija GORJANC

11.45 – 12.00
GLIVE – TRAJNOSTNI MATERIAL
Petra ŠINK in Brigita TOMŠIČ

12.00 – 12.15
SmartMELAMINE® – MELAMINSKI NETKANI FLIS
Igor MIHELIČ

12.15 – 12.30
EKVIVALENTNI SREDNJI PREMER POR – NOV PARAMETER ZA EVALVACIJO PREPUSTNOSTI TKANIN
Krste DIMITROVSKI

12.30 – 13.30  Kosilo

13.30 – 14.30  Poster sekcija s predstavitvami posterjev in razstav

14.30 – 14.50
URBANO ŽIVLJENJE – MESTA PRIHODNOSTI
Andrej DEMŠAR

14.50 – 15.10
PAMETNE TEKSTILIJE NA SEJMU TECHTEXTIL 2019
Mateja KERT

15.10 – 15.30
PLETENJE IN PLETENI IZDELKI NA SEJMU TECHTEXTIL 2019
Alenka PAVKO ČUDEN, Živa ZUPIN

15.30   Zaključek simpozija

 

Posterji

P1
EMODIN IN NJEGOVI DERIVATI – NARAVNA BARVILA ZA TEKSTILNI MATERIAL
Monika HORVAT, Marija GORJANC, Jernej ISKRA

P2
EKSTRAKTI INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN KOT REDUCENTI ZA IN SITU SINTEZO NANODELCEV SREBRA NA BOMBAŽU
Nina ČUK, Martin ŠALA in Marija GORJANC

P3
IN SITU SINTEZA SREBROVIH NANODELCEV NA BOMBAŽNIH VLAKNIH V PRISOTNOSTI SILICIJEVE OKSIDNE MATRICE IN EKSTRAKTA OCTOVCA
Jana FILIPIČ, Dominika GLAŽAR, Špela JEREBIC, Daša KENDA, Anja MODIC, Barbara ROŠKAR, Iris VRHOVSKI, Danaja ŠTULAR, Barbara GOLJA, Brigita TOMŠIČ, Marija GORJANC, Barbara SIMONČIČ

P4
VPLIV RAZLIČNIH PARAMETROV PRANJA NA ODSTRANJEVANJE STANDARDNIH UMAZANIJ Z BOMBAŽNE TKANINE
Študenti 3. letnika študijskih programov Tekstilno in oblačilno inženirstvo ter Načrtovanje tekstilij in oblačil, Barbara SIMONČIČ, Brigita TOMŠIČ, Mateja KERT

P5
UGOTAVLJANJE UV ZAŠČITNIH LASTNOSTI BARVNIH BOMBAŽNIH NITI
Klara KOSTAJNŠEK, Raša URBAS, Iris VRHOVSKI, Monika CURK, Krste DIMITROVSKI

P6
TOPLOTNA UDOBNOST PLETENIH MATERIALOV, PONAZORJENA Z INFRARDEČO TERMOGRAFIJO
Ivana SALOPEK ČUBRIĆ, Alenka PAVKO-ČUDEN, Vesna Marija POTOČIĆ MATKOVIĆ

P7
UDOBNOSTNE LASTNOSTI LEVO-DESNIH PLETIV
Živa ZUPIN, Maja MAUSER, Alenka PAVKO-ČUDEN

P8
PREPUSTNOSTNE LASTNOSTI TKANIN Z DVONITNO SUKANO EFEKTNO PREJO
Miha POZDEREC, Dunja ŠAJN GORJANC

P9
AKUSTIČNI TEKSTILNI MATERIALI
Tanja PILAR, Damjana CELCAR

P10
RAZVOJ OBUVALA NAMENJENEGA UPORABI PO ZIMSKI ŠPORTNI AKTIVNOSTI
Sonja MLINAR, Dunja ŠAJN GORJANC

P11
FUNKCIONALNA OBLAČILA PRILAGOJENA INVALIDNIM ŽENSKAM
Marija NAKIĆ, Slavica BOGOVIĆ

P12
NOVE DIMENZIJE PLETENIN
Nina GLAVIČ, Tanja Nuša KOČEVAR, Katja BURGER KOVIČ

P13
FOTOGRAMETRIJA IN RAČUNALNIŠKO PODPRTO OHRANJANJE V INDUSTRIJSKEM OBLIKOVANJU
Nika TROHA, Helena GABRIJELČIČ TOMC

P14
DIGITALNO OBLIKOVANJE IN REKONSTRUKCIJA OBLAČILA IZ PODROČJA ANTIČNE PETOVIONE
Jerneja SOTLAR, Špela KOŠIR, Nuša VIDEC, Špela VUČAK, Aleksandra NESTOROVIĆ, Helena GABRIJELČIČ TOMC

P15
ŠTUDIJA IN 3D INTERPRETACIJA VOJAŠKIH OBLAČIL SPOMENIŠKE FIGURE JANA ŽIŽKE
Anja ŠKERJANC, Helena GABRIJELČIČ TOMC, Tanja Nuša KOČEVAR, Matej PIVAR

P16
3D NATISNJEN IN LASERSKO IZREZAN NAKIT NA TEMO PLEČNIKOVE ARHITEKTURE
Karin KOŠAK, Deja MUCK, Tanja Nuša KOČEVAR, Marjeta ČUK, Alenka MORE

P17
PROJEKT Skills4Smartex: PAMETNE TEKSTILIJE ZA IZOBRAŽEVANJE PO NAČELU STEM
Zoran STJEPANOVIČ, Andrej CUPAR in Andreja RUDOLF

P18
PLATNARSTVO, NOGAVIČARSTVO IN MODROTISKARSTVO NA TRŽIŠKEM V SODOBNI PREOBLEKI
Alenka PAVKO-ČUDEN, Monika COLJA, Nina ČUK, Tanja FURLAN, Marika GÖNC,
Katarina KIMOVEC, Dušana LESKOVŠEK, Zala MAVRIČ, Jožef ŠKOLČ, Maruša TURK, Andrej VILAR, Bojan KNIFIC

P19
PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA: ALTERNATIVNA TRIKOTNA RUTA
Damjan SLABE, Nevenka FERFILA, Brigita TOMŠIČ, Matjaž MOHORIČ, Eva DOLENC, Brigita MARC, Katjuša MEŽEK, Maja ŠTIBERNIK, Lana FLISAR, Jakob SKET, Karolina GOSENCA, Tanja FURLAN, Tisa KURET

P20
PONOVNA UPORABA DEKORATIVNIH TEKSTILIJ
Katarina RUS, Katja BRENČIČ, Zala HRASTAR, Iris VRHOVSKI, Robert KAVNIK, Mateja SEVER, Katja BURGER KOVIČ, Matejka BIZJAK

P21
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE – NEPOTREBNA NUJA, KI JO MORA ŠTUDENT OPRAVITI, DA USPEŠNO ZAKLJUČI ŠTUDIJ ALI PRIVILEGIJ?
Jasna ŠTAMPFER, Danijela KLEMENČIČ

P22
TEKSTILNI SENZOR ZA SPREMLJANJE MIŠIČNIH FUNKCIJ
Silvo HRIBERNIK, Manja KUREČIČ, Bojan KOTNIK, Domen MONGUS, Miloš KALC, Simon JURIČ, Tomaž ROTOVNIK

 

Razstavi

MOČ JE V NAS
Študenti 2. in 3. letnika študijskih programov Tekstilno in oblačilno inženirstvo ter Načrtovanje tekstilij in oblačil Špela BAJRIČ, Nina ČUK, Maja FORŠTNARIČ, Lara ILIJAŠ, Sandra JEZOVŠEK, Zala MAVRIĆ, Julijana OVSENIK, Elizabeta PETROVČIČ, Sara PUSTAVRH, Robert KAVNIK, Maruša TURK, Lara VIDMAR, Karin ZUPANČIČ, Andreja BERNARD, Špela JERMAN, Gracija ČEPIČ, Marija MURGELJ, Iris TERAŠ, Žan ALTEŠEK, Julijana OVSENIK, Gašper ŠTRUMBELJ, Veronika OGRIN,
mentorica Marija GORJANC

TEXTUM – UČENJE SKOZI PRAKSO
Študenti 1. letnika študijskega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo Anja AVGUŠTIN, Laura CIMPERMAN, Mia DABESKA, Nikola DEBELJAK, Ana GERL, Karolina KRAŠNA, Egshig LADISLAV VARGA, Ilma MAJDANAC, Marina PANOSKA, Nejc PERŠE, Svjetlana PEULIĆ, Nika SAVNIK, Elena SHAPKOVA, Jasna SKOKO, Mihael SOLAR, Lara ŠOBA, Maja URBANČ, Sara VIČIČ,
mentorici Matejka BIZJAK, Klara KOSTAJNŠEK

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.