47. simpozij o novostih v tekstilstvu

Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije – IRSPIN organizirata

47. simpozij o novostih v tekstilstvu

UNIVERZA ZA GOSPODARSTVO

Dogodek bo potekal 5. oktobra 2017 na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, Ljubljana.

Osrednje teme simpozija:

  • Izobraževanje za gospodarstvo
  • Techtextil po Techtextilu
  • Raziskave za razvoj

Vljudno vas vabimo, da se simpozija udeležite in na njem tudi aktivno sodelujete.

Rok za oddajo izvlečkov je ponovno podaljšan! Novi rok oddaje je 7. september 2017.

Program simpozija+
8:00–14:00 Registracija
9:00–9:15 OTVORITEV SIMPOZIJA

VABLJENA PREDAVANJA

9:15–9:45 PREOBRAZBA PODJETJA INPLET IZ LOKALNEGA PONUDNIKA V ENEGA NAJBOLJŠIH DOBAVITELJEV VRHUNSKIM ZNAMKAM FINEGA ŽENSKEGA PERILA
Helena ZIDARIČ KOŽAR
9:45–10:15 ČAS SPREMEMB
Andrej DEMŠAR
10:15–10:45 SLOVENSKO MODNO OBLIKOVANJE IZ LOKALNE IN GLOBALNE PERSPEKTIVE
Nataša PERŠUH
10:45–11:00 POSTER SEKCIJA

Odmor za kavo

OKROGLA MIZA

11:00–13:00 »Kdo in kje smo »Tekstilci« v Sloveniji?«

POSVET

11:00–13:00 Popularizacija trajnostnih tekstilnih tehnik v osnovnošolskem izobraževanju in prostočasnih dejavnostih
13:00–14:00 POSTER SEKCIJA

Kosilo

PREDAVANJA

14:00–14:15 CRADLE TO CRADLE® V TEKSTILNI INDUSTRIJI
Marko KRAJNER, Stanislav PRAČEK
14:15–14:30 HIBRIDNI PREKURZORJI SOL-GEL ZA INOVATIVNO PLEMENITENJE TEKSTILIJ
Jelena VASILJEVIĆ, Milena ZORKO, Brigita TOMŠIČ, Ivan JERMAN, Boris OREL, Barbara SIMONČIČ
14:30–14:45 VPLIV STRUKTURE POLISILOKSANSKE MATRICE Z BIOBARIERNIMI LASTNOSTMI NA TEMPERATURO IN pH ODZIVNOST TER PROTIMIKROBNO AKTIVNOST BOMBAŽNE TKANINE
Danaja ŠTULAR, Maruša PODGORNIK, Ivan JERMAN, Barbara SIMONČIČ, Brigita TOMŠIČ
14:45–15:00 NADZOROVANO SPROŠČANJE AKTIVNEGA KISIKA IZ GELSKEGA NOSILCA NA OSNOVI SILICIJEVEGA DIOKSIDA
Nina ŠPIČKA, Bojana BOH PODGORNIK, Petra Eva FORTE TAVČER
15:00–15:15 RAZISKOVANJE, RAZVOJNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE INŠTITUTA ZA TEKSTILNO IN GRAFIČNO TEHNOLOGIJO TER OBLIKOVANJE Z GOSPODARSTVOM
Barbara GOLJA, Dunja ŠAJN GORJANC
15:15–15:30 POSTER SEKCIJA

Odmor za kavo

PREDAVANJA

15:30–15:45 3D TISKANJE NA TEKSTIL
Helena GABRIJELČIČ TOMC, Barbara SIMONČIČ, Matej PIVAR, Diana GREGOR-SVETEC, Raša URBAS, Urška STANKOVIČ ELESINI, Urška VRABIČ BRODNJAK, Deja MUCK
15:45–16:00 VPLIV RAZLIČNIH VRST PLETIVA NA VELIKOST ŽENSKIH SPODNJIH HLAČK
Anna Maria NOVINIĆ, Zoran STJEPANOVIĆ, Andreja RUDOLF, Danijela KLEMENČIČ
16:00–16:15 RISANJE OSNOVNIH KROJEV ZA POTREBE OBLAČILNE STROKE V SLOVENIJI
Marija Mojca KREGAR
16:15–16:30 SODOBNE KREACIJE NACIONALNIH ELEMENTOV PREPOZNAVNOSTI IN MOŽNOST INTEGRACIJE ZA SVEČANA OBLAČILA
Nuša PERKIČ, Eva LIPNIK, Lara BANOVAC, Irena MULEC, Maja KUŽNER, Iris VRHOVSKI, Janja ERPIČ, Žiga ŠPILE, Andreja ODER, Daniela ZAVEC PAVLINIĆ, Petra FORTE TAVČER, Aleksandra PISNIK, Marija GORJANC
16:30–16:45 3D TEHNOLOGIJE IN TEKSTILNA KULTURNA DEDIŠČINA
Helena GABRIJELČIČ TOMC, Deja MUCK, Tanja Nuša KOČEVAR
16:45–17:00 FUNKCIONALNE TEKSTILIJE ZA OHLAJANJE
Daniela ZAVEC PAVLINIĆ, Andreja ODER
17:00–17:15 Zaključek simpozija
Posterji+
P1 PROJEKT ERASMUS+ TexMatrix ZA SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI TEKSTILNIH PODJETIJ
Zoran STJEPANOVIĆ, Andreja RUDOLF
P2 RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV ZA POUČEVANJE TEKSTILNIH VSEBIN PRI POUKU GOSPODINJSTVA NA TEMELJU TRAJNOSTI IN TRADICIJE
Alenka PAVKO-ČUDEN, Gaja ČRNAC, Nina ČUK, Karin GOSENCA, Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, Lea TURK, Nina ŽNIDARŠIČ, Jožef ŠKOLČ, Mija KORDEŽ, Žiga SRBLIN, Francka LOVŠIN KOZINA
P3 RAZVIJANJE PRAKTIČNIH VEŠČIN OSNOVNOŠOLCEV V KONTEKSTU KREATIVNOSTI
Francka LOVŠIN KOZINA, Gaja ČERNAC, Lea TURK, Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, Alenka PAVKO-ČUDEN
P4 POPULARIZACIJA TRAJNOSTNIH ROČNIH TEHNIK NA TEMELJU TEKSTILNE TRADICIJE IN DRUŽBENE INOVACIJE
Alenka PAVKO-ČUDEN, Andreja BERNARD, Anita BIZJAK, Urša CERAR, Robert CIPURIĆ, Zala MAVRIĆ, Katarina KIMOVEC, Mija KORDEŽ, Jožef ŠKOLČ
P5 KOMPETENCE MAGISTRSKIH ŠTUDENTOV NA PODROČJU FUNKCIONALIZACIJE PLETIV
Živa ZUPIN, Tana KOŠIR, Viktor STOJKOVSKI, Anja VERBIČ, Alenka PAVKO-ČUDEN
P6 VIZUALIZACIJA TEKSTILNIH VZORCEV NA 3D PROTOTIPIH OBLEK
Damjana CELCAR, Tanja PILAR
P7 ANALIZA TEKSTILNE NAJDBE Z NASELBINE MOST NA SOČI IZ HALŠTATSKEGA OBDOBJA
Klara KOSTAJNŠEK, Karin GRÖMER, Gojka PAJAGIČ BREGAR, Tjaša TOLAR
P8 ANALIZA POŠKODB UPORABLJENIH MATERIALOV NA KOGOJEVEM POČIVALNIKU GONDOLA
Tjaša ROZMAN, Katja KAVKLER, Živa ZUPIN
P9 OCENA POŠKODB POČIVALNIKA GONDOLA Z ANALIZO 3D OPTIČNO ZAJETE POLIGONSKE MREŽE
Tanja Nuša KOČEVAR, Mateja GOLEŽ, Janko ČRETNIK, Špela ŠUBIC, Helena GABRIJELČIČ TOMC
P10 SINTEZA IN MORFOLOGIJA MIKROKAPSUL S CITRONELA OLJEM
Bojana BOH PODGORNIK, Boštjan ŠUMIGA, Barbara GOLJA
P11 APLICIRANJE DIŠEČIH MIKROKAPSUL NA ELASTIKE S TEHNIKO SITOTISKA
Raša URBAS, Vili ILC, Urška STANKOVIČ ELESINI
P12 VPLIV OPTIČNEGA BELILNEGA SREDSTVA NA BARVNE OBSTOJNOSTI FOTOODZIVNE BOMBAŽNE TKANINE
Vida KRKOČ, Mateja KERT
P13 VPLIV KEMIJSKE STRUKTURE POLNIL NA TERMIČNO STABILNOST IN MEHANSKE LASTNOSTI KOMPOZITNIH VLAKEN POLIAMIDA 6
Alisa ŠEHIĆ, Jelena VASILJEVIĆ, Andrej DEMŠAR, Tomaž STERGAR, Jožef MEDVED, Ivan JERMAN, Marija ČOLOVIĆ, Barbara SIMONČIČ
P14 VPLIV TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA NA ODZIVNOST TEHNIČNIH OBUTVENIH VLAKNOVIN
Ana BRAS, Dunja ŠAJN GORJANC, Boštjan NOVAK
P15 UPORABNA EMBALAŽA ZA COPATE
Nina PLAVC, Diana GREGOR-SVETEC
P16 NETKANE TEKSTILIJE NA SEJMU TECHTEXTIL 2017
Dunja ŠAJN GORJANC
P17 TEXPROCESS 2017 – PREPLETANJE TEHNOLOGIJ
Matejka BIZJAK
P18 PLETILSTVO PO RAZSTAVI TECHTEXTIL 2017
Alenka PAVKO-ČUDEN
P19 KEMIJSKA APRETURA – KLJUČNI POSTOPEK OBLIKOVANJA NOVIH FUNKCIONALNIH LASTNOSTI TEKSTILIJ
Barbara SIMONČIČ
P20 VPLIV POGOJEV IN-SITU SINTEZE ZnO NA ULTRAVIJOLIČNI ZAŠČITNI FAKTOR BOMBAŽNE TKANINE
Anja VERBIČ, Marija GORJANC
Kotizacija+
  • 50,00 EUR z DDV (samostojna kotizacija)
  • 35,00 EUR z DDV (za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja/organizacije)
  • udeležba za študente je brez kotizacije
Plačilo kotizacije+

Plačilo kotizacije se izvede do datuma 28.9.2017, na naslov:

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva cesta 012
1000 Ljubljana

UJP št.: SI56 0110 0603 0708 186
Matična št.: 1627074
ID št.: SI24405388
Sklic: 501 5000 50920
S pripisom “ime in priimek udeleženca”

Izvleček

V času simpozija bo organiziran tudi posvet Popularizacija trajnostnih tekstilnih tehnik v osnovnošolskem izobraževanju in prostočasnih dejavnostih.

Temi posveta:

    • Razvoj didaktičnih gradiv za poučevanje tekstilnih vsebin
    • Tradicionalne tekstilne tehnike v sodobni preobleki

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
snt@a.ntf.uni-lj.si

Prijavnica

Veselimo se srečanja z vami!

Kontakt:

doc. dr. Mateja Kert
mateja.kert@a.ntf.uni-lj.si
vodja programskega odbora

asist. Klara Kostajnšek, univ. dipl. inž.
klara.kostajnsek@a.ntf.uni-lj.si
vodja organizacijskega odbora

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.