Industrijska ekologija in energetika

Industrijska ekologija predstavlja interdisciplinarno in sistematično preučevanje interakcij med industrijskimi in ekološkimi sistemi. Študent se pri predmetu Industrijska ekologija in energetika spozna z ekološko naravnanostjo posameznih tehnoloških procesov in postopkov, pravilnim ravnanjem z odpadki, njihovim vplivom na obremenitev okolja ter s standardi in zakonskimi predpisi s področja varstva okolja. Seznani se s temeljnimi viri energije, pretvorbami energije, energetskimi stroji in napravami ter povezavo med energijo in okoljem. Študent se nauči kompleksne analize ekološko kritičnih mest v proizvodnih procesih, zbiranja podatkov, njihove analize in prikaza ter modeliranja. Predmet daje znanje, potrebno za načrtovanje in razvoj ekoloških proizvodov, tehnologij in procesov. Študenta seznani s standardnimi metodami in orodji, življenjskim krogom proizvoda in recikliranjem, analizo: okoljskim, ekonomskim in tehničnim vrednotenjem, orodji in tehnikami.
Študent se v okviru predmeta usposobi za kompleksno analizo procesov in pojavov s področja industrijske ekologije in energetike ter navaja na samostojno, timsko ter raziskovalno in projektno delo ter uporabo strokovne literature in drugih sodobnih virov informacij.

Metalurgija in materiali (MAG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2116

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
45153090180

Izvajalci

Učiteljprof.dr.Borut Kosec
Borut Kosec
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.