Procesno livarski praktikum

Procesno livarski praktikum je razdeljen na dva sklopa vaj: na procesni del, ki se ukvarja s proizvodnjo in pripravo taline, ter livarski del, kjer je cilj končni izdelek. V procesnem delu praktikuma se bo študent na podlagi praktičnih primerov, ki jih bo sam izvajal, naučil spretnosti pri pripravi preizkusa in razvijal lastno inovativnost ter sposobnost učinkovitega razvoja tehnološkega procesa. Študenti bodo seznanjeni s pravilnikom in navodili za varstvo pri delu. Laboratorijski praktikum omogoča osvojitev kompleksnih kombinacij procesnih in livarskih veščin in tehničnega znanja s področja livarstva. Praktikum obsega vse sekvence na relaciji priprave peščene mešanice, formanja, namestitve in inštrumentacije livne votline s termočleni, priprave taline z ustreznim udrobnjevanjem in modificiranjem evtektika, litjem, podiranjem enkratne forme, peskanjem, odstranitvijo elementov ulivnega in napajalnega sistema, analizo ohlajevalne krivulje in primerjanje s krivuljo, izračunano s simulacijskim programom, jemanje vzorcev za analizo mikro- in makrostrukture, ročno preparacijo vzorcev, opazovanje in analizo pod stereo- in metalografskim mikroskopom. Naredi sintezo rezultatov na relaciji spremljanje strjevanja z enostavno termično analizo kot funkcijo lokalne ohlajevalne hitrosti (posamezna debelina stene ulitka), določa mikro-, makrostruktura ter livarske napake in ustrezen fazni diagram. Študent izdelani ulitek odnese domov kot lasten izdelek. Praktikum dopolnjuje teoretično pridobljeno znanje pri predmetih Procesi v tekočem, Livarstvo ter Materiali in lastnosti.

 

Metarulške tehnologije (VS)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1245

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
15154575150

Izvajalci

UčiteljPrimož Mrvar
Matjaž Knap
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.