Jožef Medved

prof. dr. Jožef Medved

T: 01 2000 425

E: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Govorilne ure: torek 11.00–12.00 in sreda 13.00–14.00

Fakultetne funkcije

Predstojnik Katedre za metalurško procesno tehniko

Član senata NTF

Član univerzitetne komisije za magistrski študij

Pedagoška dejavnost

Predavanja in vaje, ki jih izvaja katedra za metalurško procesno tehniko, in sicer na naslednjih področjih: termodinamika materialov, procesna metalurgija neželeznih kovin, teorija metalurških procesov, metalurška keramika, visokotemperaturne tehnologije in korozija.

Gostovanja na tujih univerzah

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak (gostitelj: prof. dr. Faruk Unkič), 7. 6. 2011–9. 7. 2010 (skupaj 32 dni).

Ruhr Universität Bochum v obdobju, ICAMS, (gostitelj: prof. dr. Ingo Steinbach), 3. 1. 2011–2. 2. 2011 (skupaj 30 dni).

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak (gostitelj: doc. dr. Tamara Holjevac-Grgurić), letni semester 2012/13 (skupaj 3 mesece). Izvajanje predmeta Termodinamika materiala.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7453-0272

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701693298

COBISS

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?q=jo%C5%BEef+medved&db=cobib&mat=allmaterials

SICRIS

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/7426

Publikacije

MEDVED, Jožef. Procesna metalurgija neželeznih kovin: z računskimi primeri in praktikumom. Ljubljana: Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014, 145 str., ISBN 978-961-6047-82-1. [COBISS.SI-ID 274195200] https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/274195200

Programi in projekti

  • P2-0344 – Napredni materiali
  • MARTINA – MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije (8. 2016–7. 2019)
  • MARTIN – Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke (1. 2019–12. 2021)
  • ČMRLJ – Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel (1. 2019–6. 2021)

Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij

Alumni OMM: novice Društva Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. MEDVED, Jožef (urednik 2014–). Ljubljana: Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete. ISSN 2591-1392. https://www.ntf.uni-lj.si/omm/o-oddelku/alumni/. [COBISS.SI-ID 293120256]

Livarski vestnik : glasilo Društva livarjev Slovenije. MEDVED, Jožef (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 1954–. ISSN 0024-5135. https://www.drustvo-livarjev.si/livarski-vestnik. [COBISS.SI-ID 2616322]

Materiali in tehnologije. MEDVED, Jožef (član uredniškega odbora 2012). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000. ISSN 1580-2949. http://mit.imt.si/Revija/index-slo.html,http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-ihg6vo21, http://mit.imt.si/. [COBISS.SI-ID 106193664]

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.