Barbara Simončič

O meni

Raziskovalna dejavnost
Tekstilna kemija
Kemijska modifikacija tekstilij
Večfunkcionalne tekstilij
Biomimetične tekstilije

Izobrazba
Doktorirala 1993 na Univerzi v Ljubljani (UL), Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (FNT), Oddelku za tekstilstvo (OT)
Magistrirala 1989 na UL, FNT, OT
Diplomirala 1986 na UL, FNT, OT
Maturirala 1982 na Gimnaziji Celje v Celju

Zaposlitev in izvolitev
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO), Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF), UL
Redna profesorica za področje tekstilstva od 2009

Pedagoška dejavnost
Predavanja s področja teorije in tehnologije plemenitenja tekstilij ter raziskovalnega dela
Mentorica pri sedmih zaključenih doktorskih disertacijah
Mentorica pri dveh zaključenih znanstvenih magistrskih delih
Mentorica ali somentorica pri 81 zaključenih diplomskih delih
Univerzitetni učbenik: Teoretične osnove barvanja . 1. izd. Ljubljana:  Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-67-4. [COBISS.SI-ID 245921024].

Delovanje na tujih univerzah
University of Boräs, The Swedish School of Textiles, Švedska: sklop predavanj ”Sol-gel application in the textile finishings”, od 15. do 20. 2. 2010
University of Boräs, The Swedish School of Textiles, Švedska: sklop predavanj ”Water and oil repellent and antimicrobial textile finishing by sol-gel technology”, od 20. do 25. 2. 2011
University of Leeds, School of Design, Velika Britanija: raziskovalno delo, od 10. 11. 2008 do 10. 2. 2009

Publikacije in citati (SICRISS)
Avtor ali soavtor pri 102 znanstvenih člankih, sedmih strokovnih člankov, 106 prispevkih na mednarodnih in domačih simpozijih, dveh znanstvenih monografijah, treh poglavjih v znanstveni monografiji
Dela so bila citirana več kot 1100 krat brez samocitatov (Google Scholar Citation Profile)

Nacionalni raziskovalni programi in projekti
Program P2-213 (2009–2019): Tekstilije in ekologija (vodja Barbara Simončič)
Program Strategije pametne specializacije (2016–2020): “Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov”, akronim CEL.KROG
Temeljni projekt J2-2223 (2009–2012): Kemijska modifikacija tekstilij s sol-gel tehnologijo (vodja Barbara Simončič)
CRP Znanje za varnost in mir 2004–2010: M2-0104 Večfunkcionalne tekstilije za vojaško uniformo (6.2006–5.2008) (vodja Barbara Simončič)
CRP Znanje za varnost in mir 2004-2010: M2-0001 Razvoj, izdelava in uporaba tetraaksialnih tkanin iz visokozmogljivih vlaken (vodja Danilo Jakšić), projekt soizvajalca št. 404-03-16/2004/117 High-tech tekstilije za vojaške namene (vodja Barbara Simončič)

EU in mednarodni projekti
Urban Initiative Actions – UIA cities (2017–2010): From harmful to useful with citizens’ led activities, acronym APPLAUSE (coordinator the City of Ljubljana)
MPNS COST Action MP1105 (2012–2016): Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals, acronym FLARETEX (Barbara Simončič – a member of the Management Commitment)
Erasmus+ Programme: Knowledge Alliance; TECLO: Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies, trajanje: 1.12.2014–30.11.2016 (vodja slovenske projektne skupine)
Bilaterala Slovenija-RS/16–17: Biorazgradnja tekstilnih materialov impregniranih z nanodelci srebra in titana (vodja Barbara Simončič)
Bilaterala Slovenija-US (2015–2016): Izdelava novih poliamidnih kompozitov z ognjevarnimi lastnostmi z vgraditvijo okolju prijaznih aditivov (vodja Barbara Simončič),
Bilaterala Slovenija-US (2012–2013): Izdelava novih kompozitov z in-situ modifikacijo biorazgradljivega polimera iz obnovljivih virov (vodja Barbara Simončič)
Bilaterala Slovenija-Hrvaška (2010–2011): Interakcije površinsko aktivnih snovi v raztopinah detergentov (vodja Barbara Simončič)
Bilaterala Slovenija-Hrvaška (2005–2007): Površinska prosta energija predobdelanih in apretiranih tekstilij (vodja Barbara Simončič)

Nagrade
Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani za leto 2016: Večfunkcionalni visoko pralno obstojni film sol-gel
Mentorica leta 2015. Nagrado podeljuje Društvo mladih raziskovalcev Republike Slovenije
Izjemni znanstveni dosežki 2012: Kemijska modifikacija tekstilij z uporabo tehnologije sol-gel (po izboru Agencije za znanstveno raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)
Univerzitetna Prešernova nagrada študentom Univerze v Ljubljani, 1987

Urednik
Članica uredniškega odbora in časopisnega sveta revije Tekstilec (ISSN 0351-3386)
Urednik ali sourednik zbornikov predavanja in knjižic izvlečkov sedmih mednarodnih in desetih domačih simpozijev s področja tekstilstva in treh strokovnih knjig.  

Vodstvene funkcije in delovanje v vodstvenih telesih
Vodja raziskovalne skupine 1555-011: Katedra za tekstilno in oblačilno inženirstvo, NTF, UL
Članica Senata NTF, UL
Članica Komisije za znanstveno raziskovalno delo, NTF, UL
Predsednica Komisije za doktorski študij Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, NTF, UL
Prodekanja za raziskovalno dejavnost na Naravoslovnotehniški fakulteti, UL, 2008–2009 in 2013–2017
Članica Komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost UL, 2013–2017

Članstvo v združenjih
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije
European Textile Technology Platform, ETTP
Association of Universities for Textiles, AUTEX

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.