CLEANTEX – novi projekt za izboljšanje trajnostnega razvoja v sektorju naprednih tekstilnih materialov

Začetni sestanek projekta CLEANTEX je bil organiziran na daljavo v sredo, 4. novembra 2020. Vodil ga je koordinator projekta Kaunas University of Technology (KTU).

Namen projekta CLEANTEX je spodbujati vpeljavo konceptov krožnega gospodarstva in eko-oblikovanja, t.j. ekološko primerne zasnove izdelkov, da bi z medsektorskim sodelovanjem na visokošolskih institucijah izboljšali veščine študentov tekstilnega inženirstva ter delavcev v tej panogi. Cilj projekta je rešiti problem onesnaževanja v tekstilni industriji in izboljšati trajnost v sektorju.

Projekt CLEANTEX je usklajen s prenovljenim Akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in novo industrijsko politiko, izdanima marca 2020. Poleg tega je CLEANTEX spodbuda za uveljavitev nove politike Evropske komisije na področju tekstilstva do leta 2021.

CLEANTEX sofinancira program ERASMUS+ Evropske komisije v okviru razpisa Strateško partnerstvo za visoko šolstvo (pogodba o sofinanciranju 2020-1-LT01-A203 -077874). Projekt se je začel 1. novembra 2020 in bo trajal 27 mesecev. Njegov skupni proračun znaša 330,828 €.

Člani konzorcija so Kaunas University of Technology (KTU) iz Litve kot koordinator, AEI Tèxtils in LEITAT iz Španije, CRE.THI.DEV iz Grčije; CIAPE in Environment Park iz Italije, Univerza v Ljubljani iz Slovenije in Ecole Nationale Superieure d’Arts Industries Textiles iz Francije.

Na začetnem sestanku so člani konzorcija razpravljali o načrtovanih aktivnostih in koordinaciji projekta. Naslednji sestanek konzorcija je predviden v mesecu maju 2021 v Grčiji.

Slika: Konzorcij projekta CLEANTEX med začetnim sestankom:

Slika: Projektna skupina iz Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani med začetnim sestankom:

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.