Dunja Šajn Gorjanc

Delovno mesto
Visokošolski učitelj
Telefon: 01 200 32 20
E-pošta: dunja.sajn@ntf.uni-lj.si
Kabinet: soba K-209 (2. nadstropje)

Izobrazba
1995, Kemijski tehnik, Srednja kemijska šola Ljubljana
1999, Univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, UL – NTF

2002, Magistrica znanosti s področja tekstilstva, UL – NTF
2005, Doktorica znanosti s področja tekstilstva, UL – NTF

Raziskovalna dejavnost

 • tekstilije s povečano elastičnostjo
 • prepustnostne in mehanske lastnosti tekstilij
 • napovedovanje obnašanja tekstilij pri obremenjevanju
 • načrtovanje prej in predilnih postopkov
 • načrtovanje vlaknovin in kompozitov
 • tehnične tekstilije

Pedagoška dejavnost

 • Vlaknovine (predavanja, vaje)
 • Predenje (predavanja, vaje)
 • Netkane tekstilije (predavanja, vaje)
 • Preje (predavanja, vaje, seminar)
 • Tehnične tekstilije in kompoziti (predavanja, vaje)
 • Napredne mehanske tekstilne tehnologije (predavanja, seminar)
 • Mehanska funkcionalizacija tekstilij (predavanja, seminar)
 • Tehnične tekstilije (predavanja, vaje, seminar)
 • Mentorstva ter somentorstva na dodiplomskem in podiplomskem študiju

Študijsko gradivo dostopno v knjižnici

 • Preje: študijsko gradivo, 2019.
 • Preje in postopki izdelave: študijsko gradivo, 2015.
 • Postopki izdelave tehničnih tekstilij in kompozitov: študijsko gradivo, 2015.
 • Preje v načrtovanju prej: navodila za vaje , 1 el. optični disk, 2014.
 • Tehnologija konfekcije: skripta za vaje , 2009.
 • Načrtovanje izdelave predivne preje: študijsko gradivo, 2013, 1 el. optični disk.
 • Načrtovanje vlaknovin in kompozitov: študijsko gradivo, 2014, 1 el. optični disk.
 • Procesne linije za izdelavo koprenskih tekstilij: študijsko gradivo, 2014.

E-študijsko gradivo

Strokovna dejavnost

 • 2006, članska organizacijska komisija 37. simpozija o novostih v tekstilstvu Ljubljana
 • 2007, Mednarodna podiplomska šola na Inštitutu Jožef Stefan, program Novi mediji v e-znanosti
 • 2009, Namestnica predstojnice ITGTO
 • 2010 , Baza standardov s področja tekstilstva (urednik 2010–2011). IRSPIN, Tehnološki center tekstilcev,
 • 2012, članska organizacijska komisija 43. simpozija o novostih v tekstilstvu Ljubljana.
 • 2013, članska organizacijska komisija 44. simpozija o novostih v tekstilstvu
 • 2014, članska organizacijska komisija 45. simpozija o novostih v tekstilstvu
 • 2015, članska organizacijska komisija 46. simpozija o novostih v tekstilstvu
 • 2015, Skrbnica 1. stopenjskega programa Proizvodnja tekstilij in oblačil
 • 2016, Skrbnica 1. stopenjskega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo
 • 2016, Organizacijski odbor 16. Mednarodne tekstilne konference Autex, članica

Uredniška in recenzentska dejavnost

 • 2016-2021, TOI: Katedra za tekstilno in oblačilno tehniko. Ljubljana: Fakulteta za naravoslovje in tehniko, oddelek za tekstil, grafiko in oblikovanje, sourednik
 • 2017- , Baza standardov IRSPIN, urednica
 • 2016-2024; Sodelovanje pri pripravi in pregledu tekstilnih gesel za Tehniški slovar – priprava in pregled gesel, recenzentsko delo
 • 2015- , Recenzent za domače in mednarodne publikacije
 • 2022- , Področna urednica revije Tekstilec

Vodstvene funkcije in funkcije v organih NTF

 • 2015-2021, članica ŠK OTGO
 • 2017-2021, članica ŠK NTF
 • 2015-2021, Skrbnica 1. stopenjskega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo
 • 2010-2024, Predstojnica ITGTO – Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje

Članstvo : Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije

Osebna bibliografija:  http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20180507143336-22213.html

Bibliografija
Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje_ITGTO
1. stopenjski program Tekstilno in oblačilno inženirstvo
LinkedIn
ORCID
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.