Dunja Šajn Gorjanc

Delovno mesto
Visokošolski učitelj
Telefon: 01 200 32 20
E-pošta: dunja.sajn@ntf.uni-lj.si
Kabinet: soba K-209 (2. nadstropje)

Izobrazba
1995, Kemijski tehnik, Srednja kemijska šola Ljubljana
1999, Univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, UL – NTF

2002, Magistrica znanosti s področja tekstilstva, UL –  NTF
2005, Doktorica znanosti s področja tekstilstva, UL – NTF

Raziskovalna dejavnost

 • tekstilije s povečano elastičnostjo
 • prepustnostne lastnosti tekstilij
 • napovedovanje obnašanja  tekstilij pri obremenjevanju,
 • načrtovanje prej in vpliv izdelave na lastnosti preje
 • načrtovanje vlaknovin in kompozitov in njihovih uporabnih lastnosti
 • tehnične tekstilije

Pedagoška dejavnost

 • Načrtovanje vlaknovin in kompozitov (predavanja, vaje)
 • Načrtovanje prej (predavanja, vaje)
 • Netkane tekstilije in kompoziti (predavanja, vaje)
 • Preje (predavanja, vaje, seminar)
 • Tehnične tekstilije in kompoziti (predavanja, vaje)
 • Napredne mehanske tekstilne tehnologije (predavanja, seminar)
 • Mehanska funkcionalizacija tekstilij (predavanja, seminar)
 • Tehnične tekstilije (predavanja, vaje, seminar)
 • Mentorstva ter somentorstva na dodiplomskem in podiplomskem študiju

Študijsko gradivo dostopno v knjižnici

 • Preje in postopki izdelave : študijsko gradivo, 2015.
 • Postopki izdelave netkanih tekstilij in kompozitov : študijsko gradivo, 2015.
 • Preje in načrtovanje prej : navodila za vaje, 1 el. optični disk, 2014.
 • Tehnologija konfekcije : skripta za vaje, 2009.
 • Načrtovanje izdelave predivne preje : študijsko gradivo, 2013, 1 el. optični disk.
 • Načrtovanje vlaknovin in kompozitov : študijsko gradivo, 2014, 1 el. optični disk.
 • Procesne linije za izdelavo koprenskih tekstilij : študijsko gradivo, 2014.

E-študijsko gradivo za posamezen predmet

Strokovna dejavnost

 • 2006, članica organizacijskega odbora 37. simpozija o novostih v tekstilstvu Ljubljana
 • 2007, Mednarodna podiplomska šola na Inštitutu Jožef Stefan, program Novi mediji in e-znanost
 • 2009, Namestnica prestojnice ITGTO
 • 2010, Baza standardov s področja tekstilstva. (urednik 2010-2011). IRSPIN, Tehnološki center tekstilcev,
 • 2012, članica organizacijskega odbora 43. simpozija o novostih v tekstilstvu Ljubljana.
 • 2013, članica organizacijskega odbora 44. simpozija o novostih v tekstilstvu
 • 2014, članica organizacijskega odbora 45. simpozija o novostih v tekstilstvu
 • 2015, članica organizacijskega odbora 46. simpozija o novostih v tekstilstvu
 • 2015, Predstojnica ITGTO – Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo in    oblikovanje
 • 2015 , Skrbnica 1. stopenjskega programa Proizvodnja tekstilij in oblačil
 • 2016, Skrbnica 1. stopenjskega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo
 • 2016, članica organizacijskega odbora 16. mednarodne tekstilne komference Autex
 • 2016, TOI : Chair of Textile and Clothing Engineering. Ljubljana: Faculty of Natural Scinences and        Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, sourednik
 • 2017/2018, članica ŠK OTGTO
 • 2017/2018, 2018/2019, članica ŠK NTF
 • 2017, Baza standardov IRSPIN
 • 2015-2019, Skrbnica 1. stopenjskega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo
 • 2010-2019, Predstojnica ITGTO – Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo in oblikovanje

Članstvo: Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije

E-naslov_Osebna bibliografija: http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20180507143336-22213.html

Bibliografija
Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje_ITGTO
1. stopenjski program Tekstilno in oblačilno inženirstvo

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.