Nagovor študentom in koristne informacije

Spoštovane študentke in študenti Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, vabljeni, da k ogledu pozdravnega nagovora dekana prof. dr. Boštjana Markolija.

Začenja se novo študijsko leto 2020/21, ki se bo razlikovalo od študijskih let, kot smo jih poznali doslej. V lanskem študijskem letu nas je presenetila pandemija COVID-19, ki je krojila izvedbo letnega semestra. Učitelji, študentje in nepedagoški sodelavci smo se hitro spreminjajočim se razmeram prilagajali po svojih najboljših močeh in možnostih, ki jih je omogočala oprema. Izvedba novega študijskega leta temelji na lanskih nekajmesečnih izkušnjah.

Koronavirusna bolezen COVID-19 se v Sloveniji in svetu še vedno širi, zato so potrebni ukrepi za njeno zajezitev, ki vključujejo tudi spremenjen način izvedbe pedagoškega procesa v celotnem študijskem letu 2020/21.

Naravoslovnotehniška fakulteta je zelo raznolika, saj deluje na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti ter pedagoško in raziskovalno pokriva vrsto strok: geologijo, geotehnologijo in rudarstvo, metalurgijo in materiale, grafiko in interaktivne komunikacije, tekstilstvo ter oblikovanje tekstilij in oblačil. Raznolika je tudi glede števila študentov, vpisanih v študijske programe, ki jih izvaja ter glede načina podajanja študijskih vsebin predavanj, vaj in seminarjev.

Raznolikost fakultete ter spremenjene razmere zaradi COVID-19 narekujejo raznoliko izvedbo pedagoškega procesa v prihajajočem študijskem letu, ki ni popolnoma enaka za vse študijske programe. Prilagojena bo vsebinam predmetov, številu študentov v letnikih ter posebnostim študijskih programov. S spremenjenim načinom izvedbe, ki je sledi razmeram COVID-19 in vsebinam posameznih predmetov, želimo doseči neokrnjene cilje in kompetence študijskih programov. Zmanjšati želimo možnost prenosa okužb oz. jih omejiti na manjše skupine, hkrati pa želimo preprečiti odtujenost in stiske, ki jih povzroča študij izključno prek spleta.

Zimski semester 2020/21 bo organiziran skladno z dogovori na Univerzi v Ljubljani in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter s smernicami in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Tudi izvedbo letnega semestra bomo prilagodili trenutnim razmeram.

Študijski proces v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 bo za 1. in 2. stopnjo potekal na hibriden način. Izvedba bo prilagojena specifikam posameznih predmetov. Glede na trenutne epidemiološke razmere v Sloveniji bo največji možni delež pedagoških dejavnosti potekal v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, nekaj v prostorih drugih članic Univerze v Ljubljani, ki za Naravoslovnotehniško fakulteto izvajajo določene predmete, del pa na daljavo prek videokonferenčnega orodja MS Teams in spletne učilnice. Vaje bodo potekale v majhnih skupinah in kar se da zgoščeno. Pri predavanjih v prostorih fakultete boste razdeljeni v skupine, njihova velikost pa bo prilagojena velikosti predavalnic tako, da bo zagotovljeno varno delo, skladno z navodili NIJZ. Skupine bodo oblikovane ob začetku predavanj. Predavanjem, seminarjem in vajam na daljavo boste sledili od doma, saj fakulteta ne more zagotoviti prostorov in opreme.

Strokovni predmeti se bodo večinoma izvajali v blokih, kar pomeni zaporedno zgoščeno izvajanje manjšega števila predmetov v krajšem časovnem obdobju.

Študijski proces za 1. in 2. stopnjo se bo začel izvajati v ponedeljek, 5. oktobra 2020 in bo potekal po urnikih, ki so dostopni na spletnih straneh fakultete za vsak posamezen študijski program. O natančnem poteku predavanj, vaj in seminarjev pri posameznih predmetih vas bodo obvestili nosilci predmetov. Prosimo, da redno spremljate urnike, ki se bodo zaradi blokovskega načina izvajanja in prilagajanja trenutnim epidemiološkim razmeram med semestrom spreminjali.
Študijski proces za 3. stopnjo bo potekal po dogovoru z mentorji.

V prostorih fakultete je obvezno nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje predpisane razdalje. Maske si priskrbite sami. Ob vstopu v prostore fakultete je obvezno razkuževanje rok.

V prostore fakultete ter v stike z ostalimi študenti in zaposlenimi ne sme priti študent, ki:

  • ima simptome okužbe s SARS-CoV-2,
  • mu je bila odrejena karantena (za čas trajanja karantene),
  • mu je bila odrejena izolacija zaradi SARS-CoV-2 pozitivnega testa (za čas trajanja izolacije).

Morebitno odsotnost zaradi naštetih razlogov sporočite predavateljem in asistentom.

Ne pozabite, da s prihodom v stavbo fakultete kljub morebitni okuženosti ali celo bolezni COVID-19 ogrožate sebe in druge. Po drugi strani z upoštevanjem navodil NIJZ pomembno prispevate k uspešni izvedbi prihajajočega študijskega leta.

Redno spremljajte objave NIJZ na spletni strani https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Pri študijskih in drugih zadevah so vam lahko v pomoč tutorji učitelji in tutorji študentje. Študijsko leto 2020/21 lahko uspešno zaključimo le ob uglašenem sodelovanju študentov, učiteljev in vseh zaposlenih NTF.

Želimo vam uspešen študij. Ostanite zdravi!

vodstvo Naravoslovnotehniške fakultete

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.