SARS-CoV-2: Navodila za izvedbo študijskega procesa in ravnanje v primeru osebnih okužb študentov ali zaposlenih

Študijski proces v študijskem letu 2021/2022 poteka po urniku v prostorih NTF. Izvajanje oblik študijskega procesa na daljavo se prakticira v primeru, ko izvajalec študijskega procesa zaradi utemeljenih razlogov (izolacija, samoizolacija) ne more izvajati študijskega procesa v prostorih fakultete ali je izvedbo zaradi trenutnih razmer potrebno prilagoditi in ko ta oblika izvajanja ne vpliva na kakovost podajanja študijskih vsebin.

Preverjanje pogoja PCT+

Za vstop v prostore UL NTF in za udeležbo v študijskem procesu v študijskem letu 2021/2022 je do nadaljnjega treba izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Oseba, ki vstopa v prostore UL NTF mora imeti pri sebi ustrezna dokazila za izpolnjevanje enega od PCT pogojev, ki ga predloži na zahtevo pooblaščene osebe.

 • Pogoj prebolelosti bolezni covida-19 se izkaže z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni.
 • Pogoj cepljenosti se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo ali drugim dokazilom, da je oseba polno cepljena.
 • Pogoj testiranja izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen.

Študenti, ki pogoja PC ne izpolnjujejo, se morajo od 8. 11. 2021 3-krat tedensko, oziroma, če je ritem predavanj drugačen na 48 ur, testirati s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete (prostori so v ta namen ustrezno označeni).

Zaposleni, ki pogoja PC ne izpolnjujejo se od 1. 11. 2021 samotestirajo 3-krat tedensko (v ponedeljek, sredo in petek), oziroma na 48 ur.

Vsi morajo voditi evidenco samotestiranj na evidenčnem listu, s katerim dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vstop na fakulteto.

Skladno z odlokom študentom ustrezno število testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ter potrdila o vpisu oziroma veljavne študentske izkaznice.

 • Pogoj PCT na vstopnih točkah preverjajo s strani dekana pooblaščene osebe.
 • Ob vhodu v prostore fakultete je obvezno razkuževanje rok.
 • Pogoji PCT so podrobneje obrazloženi v vsakokratnem veljavnem Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.
Upoštevanje ukrepov v prostorih fakultete+

V vseh prostorih fakultete je obvezna uporaba zaščitne maske (kirurška ali FFP2), prav tako pri pouku, kjer lahko izvajalec študijskega procesa masko sname, če je nameščena ustrezna pregrada, ki ga loči od študentov.

Če je to mogoče, naj se upošteva tudi medsebojna razdalja (2 m).

Poskrbi naj se za ustrezno in redno zračenje prostora in razkuževanje.

Protokol za študente in zaposlene o ravnanju v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2+

V primeru znakov ali simptomov okužbe se študenti in zaposleni študijskega procesa ne smejo udeležiti in/ali biti prisotni na delovnem mestu. Izvedejo naj samotestiranje (doma) in se v primeru pozitivnega rezultata samoizolirajo ter obvestijo in upoštevajo navodila osebnega zdravnika oziroma epidemiološka služba NIJZ.

V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2, študenti o tem obvestijo študentski referat po elektronski pošti, v kateri navedejo smer in letnik študija vključno s podatkom o prisotnosti v študijskem procesu v obdobju kužnosti.

Zaposleni naj v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 o svojem stanju obvestijo nadrejenega in tajništvo oddelka.

Nadaljnje ukrepanje študentov in zaposlenih, ki so bili v visoko-rizičnem kontaktu (VRK)+

Za študente in zaposlene, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli, cepljeni), ni predvideno ukrepanje, zato še naprej sodelujejo v študijskem in delovnem procesu. Spremljajo naj svoje zdravstveno stanje ter po potrebi izvedejo samotestiranje. V primeru simptomov ali znakov okužbe, naj kontaktirajo osebnega zdravnika.

Osebe, ki se testirajo (pogoj T), morajo takoj, ko izvejo za VRK opraviti hitri HAG test, lahko tudi samotestiranje. V primeru pozitivnega testa je potrebno obvestiti in upoštevati navodila osebnega zdravnika oziroma epidemiološke službe pri NIJZ in ostati v samoizolaciji ter opraviti PCR test. Do pridobitve rezultata PCR testa ali odreditve karantene, je potrebna samoizolacija.

V primeru negativnega testa morajo osebe, ki so bile v VRK in je od tega minilo manj od 48 ur, HAG test ponoviti. Do tega trenutka morajo ostati v samoizolaciji. Če je ponovljeni test pozitiven, osebe postopajo, kot je opisano v predhodnem protokolu. V primeru negativnega testa nadaljujejo s študijskimi in delovnimi obveznostmi.

Nadomeščanje študijskih obveznosti v primeru odrejene karantene+

Študent, ki mu je bila odrejena karantena ali izolacija (pri osebi je bila dokazana okužba), se je dolžan z nosilcem predmeta dogovoriti o morebitnem opravljanju študijskih obveznosti v času odrejene karantene oziroma nadomeščanju, če študijskih obveznosti v času karantene ni mogoče izvesti. Če tega ne stori, se smatra, da študijskih obveznosti ni opravil.

Veljavnost navodil in obveščanje+

Navodila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani. Z navodili se preko e-pošte seznani vse zaposlene, študente pa preko sistema VIS.

Navodilo velja do preklica. Navodilo bomo sproti dopolnjevali z vsebino, ki bo izhajala iz vladnih odlokov.

Priloga je sestavni del navodil.

Priloga: Razjasnitev pojmov+
 • Izolacija: Odredi jo osebni zdravnik okuženi osebi. V izolaciji oseba ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
 • Karantena: Predlaga jo NIJZ trenutno še zdravi osebi, ki je bila VRK v obdobju kužnosti in ni polno cepljena ali prebolevnik v zadnjih 180 dneh.
 • Samoizolacija: ni karantena ali izolacija; gre za odločitev posameznika, da se v nekem obdobju samoizolira od oseb, ki bi jih lahko potencialno okužil, do odločitve zdravstvene službe o nadaljnjem ukrepanju.
 • Obdobje kužnosti: Obdobje kužnosti je definirano glede na prisotnost simptomov ali znakov bolezni okužbe (simptomatska oseba se testira zaradi znakov okužbe, asimptomatska pa zato, ker je bila v stiku z okuženo osebo):
  • pri simptomatski osebi: od 48 ur pred začetkom simptomov
  • pri asimptomatski osebi: od 48 ur pred odvzemom brisa
 • Visoko-rizični kontakt (VRK): Oseba je bila v VRK, kadar
  • biva v istem gospodinjstvu z bolnikom covid-19,
  • se druži z bolnikom več kot 15 minut na razdalji manj kot 2 metra v zaprtem prostoru,
  • je v fizičnem stiku z bolnikom (rokovanje, objemanje…) ali če uporablja iste predmete kot bolnik, in
  • se prevaža v istem vozilu, če je razdalja v vozilu med potniki manjša od 2 metrov.
Priloga: Pravna podlaga in smernice NIJZ +
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.