327 JR – Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Spoštovani,

dne 1. 12. 2022 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil nov razpis za podporo internacionalizaciji visokega šolstva: Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (327. javni razpis).

Prej dva ločena razpisa (sofinanciranje gostovanj ter sofinanciranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov) sta sedaj združena v enega in se zato razpis deli na dva sklopa. Prav tako se na dva sklopa deli razpisna dokumentacija, ki jo skupaj z razpisom dobite na tej povezavi.

Na javnem razpisu lahko pridobijo sredstva:

  • visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov, za sofinanciranje pedagoškega gostovanja;
  • raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), za gostovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega gostovanja;
  • študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino k slovenskemu profesorju ali raziskovalcu in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Vrednost javnega razpisa je 1.000.0000 EUR, od tega za Sklop 1 900.000,00 EUR in za Sklop 2 100.000,00 EUR. Sredstva se lahko po potrebi prerazporejajo med sklopoma.

Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2023.

V primeru, ko se prijavljate na SKLOP 1: Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih in raziskovalnih organizacijah za leto 2022 in 2023,  je podpisnik prijavne vloge rektor UL. (prijavnico in navodila dobite v Projektni pisarni)

V primeru, ko se prijavljate na SKLOP 2: Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2022 in 2023, ureja prijavitelj prijavo sam v sodelovanju s slovenskim visokošolskim učiteljem ali raziskovalcem, ki deluje na akreditirani izobraževalni ustanovi ali v raziskovalni organizaciji v tujini.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.