6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij – OBJAVA RAZPISA

Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (v nadaljnjem besedilu: podukrep).

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.250.000,00 eurov.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 1.800.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,

– 450.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti.

Začetek vnosa vloge in zaprtje javnega razpisa:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka pilotnega projekta.

Cilji podukrepa:

Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov pilotnega projekta.

Rok za vložitev vloge na javni razpisi poteka do 20. septembra 2023, do 14:00 ure.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.