Javni razpis „Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)

MIZŠ je 5.1.2018 objavilo nov Javni razpis „Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)“ v višini 45 mio EUR.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585  .

Rok za oddajo vlog: 2. 3. 2018 do 12. ure (mora prispeti na MIZŠ)
Višina razpisanih sredstev: 45 mio EUR, od tega:

·         Zahodna Slovenija: 13.819.644,32 EUR

·         Vzhodna Slovenija: 31.180.355,68 EUR

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.